Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Droga wojewódzka nr 789 od dawna wymagała przebudowy ze względu na problemy związane z jakością nawierzchni (liczne koleiny i wyboje) i ostrymi zakrętami generującymi liczne wypadki drogowe. Ponadto bezpośrednie sąsiedztwo zabudowy miejskiej bardzo ograniczało widoczność na drodze, co przyczyniało się do występowania sytuacji kolizyjnych. Jednak dzięki wsparciu Funduszy Europejskich udało się zrealizować projekt przebudowy drogi poprzez stworzenie obwodnicy posiadającej połączenie z autostradą A1.

Tytuł projektu
Przebudowa DW 789 od węzła autostradowego przez Gniazdów, Koziegłowy do Lgota Nadwarcie, etap I budowa obwodnicy miasta Woźniki

Nazwa beneficjenta
Województwo Śląskie

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie
Oś priorytetowa: 6. Transport
Działanie: 6.1 Drogi wojewódzkie
Poddziałanie: brak poddziałania

Finanse
Wartość projektu: 41 541 876,94 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 32 330 225,59 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

 • konieczność wyprowadzenia ruchu tranzytowego z centrum miasta Woźniki (istniejący ciąg drogi wojewódzkiej nr 789 był w złym stanie technicznym, droga była wąska i nie spełniała parametrów dla drogi wojewódzkiej klasy G, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem),
 • poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • uspokojenie ruchu w obszarze miasta,
 • połączenie z autostradą A1.

Co udało się zrealizować?

Wybudowano obwodnicę, jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej nr 789, posiadający połączenie z autostradą A1.

Kto skorzysta z efektów projektu?

Ruch lokalny oraz ruch tranzytowy.

Obwodnica przyczyniła się do poprawy komfortu życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców, wyprowadzając ruch tranzytowy z centrum miejscowości. Nowa droga służy również osobom niemieszkającym na terenie gminy, które dotychczas korzystały ze starego ciągu DW 789.

Jakie są główne korzyści projektu?

 • wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miasta Woźniki,
 • poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • uspokojenie ruchu w obszarze miasta,
 • połączenie z autostradą A1.
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś