Przejdź do treści głównej

Projekty wybrane do dofinansowania w konkursie nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-003/15


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
2016-06-06 15:30

Informujemy, że 2 czerwca 2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-003/15 dla Działania 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu – projekt konkursowy), Poddziałanie 7.4.2 Outplacement - konkurs, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Jednocześnie, Instytucja Organizująca Konkurs, tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach przedstawia poniżej listę członków Komisji Oceny Projektów powołanej do oceny wniosków w ramach konkursu nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-003/15.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś