Przejdź do treści głównej

Problem przy składaniu wniosków z działania 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych (poddziałania 11.4.1; 11.4.3)


2019-06-24 09:10

Jeżeli jesteś wnioskodawcą konkursów z działania 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, w ramach poddziałań dotyczących Kształcenia ustawicznego (11.4.1; 11.4.3), przeczytaj uważnie poniższy komunikat.

Problem

Gdy napotkasz problem z podpisaniem wniosku o dofinansowanie przez platformę SEKAP, prosimy o skorzystanie z platformy ePUAP lub o wygenerowanie wniosku w LSI w formacie .pdf i przesłanie go na adres e-mail efs@wup-katowice.pl. W tym przypadku liczy się czas wpływu na serwer pocztowy WUP Katowice. Wiadomość e-mail powinna zostać zatytułowana w sposób opisany w regulaminie:

W tytule przesłanej wiadomości należy podać numer konkursu, w ramach którego składany jest wniosek oraz w treści wiadomości należy podać numer ID projektu, widoczny w LSI 2014 na liście „Realizowane projekty” oraz niezbędne informacje, tj.: imię, nazwisko, login, numer telefonu, tytuł, datę i godzinę wystąpienia błędu, rodzaj i wersję przeglądarki internetowej, na której pojawił się błąd oraz szczegółowy opis błędu. Wymagane jest także załączenie przynajmniej jednego zrzutu ekranu obrazującego opisywany błąd w Systemie.

Wniosek taki musi być prawidłowo podpisany oraz przesłany za pośrednictwem platform wskazanych w regulaminie w terminie do 5 dni roboczych od daty zakończenia naboru.

Wnioski przesłane w ten sposób muszą wpłynąć w terminie naboru, czyli dzisiaj (24 czerwca) do godziny 12:00:00.

Podstawa prawna:

Regulamin konkursów: RPSL.11.04.03-IP.02-24-068/19RPSL.11.04.03-IP.02-24-069/19
Wyciąg z regulaminu w zakresie opisywanych procedur w załączniku (Podrozdział 2.7).

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś