Przejdź do treści głównej

Porozmawiajmy o transformacji regionu – debata oksfordzka


2021-10-05 11:37

transformacja

Porozmawiajmy o transformacji regionu

Zapraszamy do udziału w debacie oksfordzkiej na temat transformacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego.

Debata odbędzie się 29 października w zabytkowej Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46. Debata rozpocznie się o godz. 11:00.

W debatach mogą wziąć udział uczniowie szkół średnich pod nadzorem merytorycznym nauczycieli. Dzięki formule debaty oksfordzkiej uczestnicy będą mogli rozwinąć zdolności przydatne w dalszym życiu zawodowym – takie jak praca w zespole, umiejętność prezentacji i celnej argumentacji.

Jak zgłosić się do debaty?

Aby wziąć udział w debacie należy przesłać wypełniony FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do 22 października 2021 roku na adres: agnieszka.cieplik@slaskie.pl.

Przy wyborze uczestników zdecyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnicy wybrani do debaty zostaną poinformowani o swoim udziale mailowo lub telefonicznie najpóźniej 25 października 2021 r.

Poprzez zgłoszenie uczestnik wyraża zgodę na:

  • wzięcie udziału w debacie na warunkach określonych w REGULAMINIE;
  • przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia debaty na warunkach określonych w § 6 Regulaminu;
  • opublikowanie przez Organizatora na łamach stron internetowych, portali społecznościowych oraz w informacjach medialnych wizerunku uczestnika oraz – w uzasadnionym przypadku – imienia i nazwiska uczestnika.

Zasady debaty

O debacie:

Debata oksfordzka jest prowadzona w uporządkowanym formacie, w którym dwie strony zwane propozycją i opozycją debatują nad daną tezą. Tezami debat zawsze są twierdzenia, które dają możliwie równą szansę obu stronom na ich obalenie bądź potwierdzenie.

Debata oksfordzka ma uczyć cierpliwości i pewności siebie oraz pielęgnować tradycję wzajemnego słuchania i logicznego podważania argumentów swoich oponentów. Debata doskonali sztukę przemawiania publicznego, tworzenia interesującej argumentacji, prowadzenia skutecznej polemiki i przede wszystkim – jest świetną intelektualną rozrywką dla uczniów.

Debata przyczyni się do zainteresowania tematem transformacji oraz pozwoli młodzieży na wyrażenia własnych poglądów w tym temacie.

Przykładowe tematy:

  • Ekologiczne zmiany jako warunek konieczny powodzenia transformacji.
  • Dramatyczne skutki zmian społecznych wywołanych przez wdrażanie transformacji.
  • Dialog międzypokoleniowy niemożliwy do realizacji.
  • Transformacja powodem emigracji młodzieży.
  • Młodzież jako odbiorcy transformacji i jej negatywnych skutków.

Przebieg debaty:

W dyskusji biorą udział dwie drużyny – za i przeciw dyskutowanej tezie. W trakcie swoich przemówień starają się one przekonać publiczność i eksperta do swoich racji.

Uczestnicy na chwilę przed debatą losują, której strony będą bronić. Ten sposób wymaga od uczestników większych nakładów sił – muszą być oni gotowi argumentować zarówno za, jak i przeciw dyskutowanej tezie. Dostrzeżenie dwóch stron zagadnienia – gotowość do dyskutowania zarówno za, jak i przeciw tezie wymaga od uczestników jednej szczególnie ważnej umiejętności – spojrzenia na problem z dwóch stron. Celem bowiem dyskusji jest udowodnienie jednej z tez. W ten sposób młodzież uczy się patrzeć na problemy wieloaspektowo.

Po każdej części nasz ekspert może podjąć decyzje o wygranej danej grupy plus uzupełnić swoją wypowiedź uwagami merytorycznymi. Nad całością dyskusji czuwać będzie moderator, mając na uwadze prawidłowy przebieg dyskusji.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś