Przejdź do treści głównej

Pierwsze nabory wniosków w 2019 r.


2019-01-25 13:54

Od 25 stycznia 2019 r. można składać wnioski w ramach poddziałania:

9.2.7. Rozwój usług adopcyjnych – tryb pozakonkursowy nr naboru: RPSL.09.02.07-IZ.01-24-299/19
Kto może otrzymać dofinansowanie?

  • Samorząd Województwa Śląskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny wspierające proces deinstytucjonalizacji, w tym:

  • wsparcie usług na rzecz dzieci, kandydatów i rodzin uczestniczących w procesie adopcji,
  • koordynacja i monitorowanie pracy ośrodków adopcyjnych w województwie śląskim służące podniesieniu jakości świadczonych usług,
  • promowanie i upowszechnianie idei adopcji (jako wsparcie uzupełniające).

28 lutego 2019 r. otwieramy nabór w ramach poddziałania:

4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Subregionu Południowego nr naboru: RPSL.04.05.02-IZ.01-24-300/19
Kto może otrzymać dofinansowanie?

  • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, których statutowym zadaniem jest wykonywanie ustawowych zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie transportu publicznego;
  • podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, realizujące zadania z zakresu transportu publicznego, wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych;
  • podmioty, w których większość udziałów posiada jednostka samorządu terytorialnego lub związek JST, realizujące na podstawie statutu zadania publiczne z zakresu transportu publicznego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  • budowa, przebudowa liniowej i punktowej infrastruktury transportu zbiorowego (np. zintegrowane węzły przesiadkowe, drogi rowerowe, parkingi Park&Ride i Bike&Ride, buspasy, budowa systemów miejskich wypożyczalni rowerów wraz z zakupem rowerów).


3.2. Innowacje w MŚP nr naboru: RPSL.03.02.00-IP.01-24-015/19
Kto może otrzymać dofinansowanie?

  • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  • wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś