Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Na obszarze rewitalizacji miasta Raciborza zaobserwowano szereg problemów o charakterze społecznym, m.in. wzrost odsetka osób objętych wsparciem socjalnym, niska aktywność społeczna mieszkańców oraz niewystarczająca oferta kulturalna i rekreacyjna. Władze miasta dostrzegły szansę na uwolnienie potencjału lokalnej społeczności poprzez tworzenie miejsc generujących impulsy do aktywizacji i integracji mieszkańców (np. Ogródek Jordanowski). Z tego względu podjęto się realizacji projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, w ramach którego stworzono przyjemną i bezpieczną przestrzeń dla mieszkańców wraz z placem zabaw.

Tytuł projektu
Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Stalmacha w Raciborzu

Nazwa beneficjenta
Miasto Racibórz

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie
Oś priorytetowa: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
Działanie: 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Poddziałanie: 10.3.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – konkurs

Finanse
Wartość projektu: 2 260 030,31 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 921 025,76 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

Park Jordanowski w Raciborzu zlokalizowany jest w centrum miasta, w sąsiedztwie m.in. licznych budynków mieszkalnych, szkół i przedszkoli oraz instytucji kultury. Miejsce to nie było atrakcyjne ze względu na bardzo zły stan techniczny, zdegradowaną oraz zaniedbaną zieleń. W parku kulminowały się zdarzenia o charakterze chuligańskim.

Remont parku, wyczekiwana od wielu lat przez mieszkańców miasta inwestycja w Raciborzu, stał się jednym z kluczowych zadań Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta na lata 2014-2020.

Co udało się zrealizować?

Park poddano kompleksowemu remontowi i rewitalizacji.

Centralną część stanowi strefa zabawowa dla dzieci w różnym wieku, w tym zestawy dla dzieci z niepełnosprawnościami. Dla najmłodszych przygotowano:

 • huśtawkę-bocianie gniazdo,
 • huśtawki wahadłowe,
 • piaskownice,
 • karuzele,
 • sprężynowce,
 • tyrolkę,
 • równoważnię,
 • koparkę,
 • mini park linowy.

Dzieci starsze mogą bawić się, a także rozwijać swoją sprawność fizyczną, korzystając z zestawu wspinaczkowego i elementu typu "spętane dłonie", a także trampoliny. Młodzież natomiast ma dostęp do zestawu do ćwiczeń (flowpark).

W parku nie brak także elementów rozwijających umiejętności poznawcze bez ograniczeń wiekowych:

 • ścianka interaktywna,
 • ścieżka sensoryczna,
 • a także zestaw urządzeń optyczno-słuchowych znajdujących się w strefie doświadczeń.

Pod urządzeniami zabawowymi wykonano bezpieczne nawierzchnie z mat przerostowych i poliuretanu.

Aby polepszyć jakość powietrza, a także uprzyjemnić pobyt dzieciom i dorosłym, wykonana została "zielona ściana" (ogród horyzontalny). W parku znajduje się ponadto ściana do wyświetlania filmów oraz urządzenia siłowni zewnętrznej.

W centralnej części parku, obok placu zabaw, znajduje się zadaszenie służące odpoczynkowi dzieci oraz ich opiekunów np. w czasie opadów czy też upałów. Nowe strefy wypoczynku poza altaną, to leżaki miejskie, ławeczki, moduły betonowe oraz łąka trawiasta.

Park Jordanowski to także pokaźnych rozmiarów strefa zieleni. Zachowane starodrzewie uzupełniają teraz setki nowych nasadzeń, założono łąkę kwietną, a także przygotowano teren pod ogród społeczny.

Na terenie parku znajdują się ponadto: nowo powstały zdrój uliczny oraz kompleksowo wyremontowany publiczny szalet. Przebudowana została górka saneczkowa. Wyremontowano scenę i pergolę. Na całym terenie wykonano nowe chodniki. Teren został wyposażony w oświetlenie parkowe oraz monitoring.

Kto skorzysta z efektów projektu?

Zrewitalizowany teren ożył społecznie, jest bardzo licznie i chętnie odwiedzany przez mieszkańców Raciborza, a także osoby odwiedzające miasto.

Jakie są główne korzyści projektu?

 • park stał się jedną z głównych atrakcji turystycznych Raciborza,
 • poprawiła się estetyka centrum miasta,
 • poprawił się stan bezpieczeństwa w parku.
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś