Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w "Termach Rzymskich" w Czeladzi


Colosseum to największa sauna na świecie, znajdująca się w "Termach Rzymskich" w Pałacu Saturna w Czeladzi. W 2021 roku odbyły się tam Mistrzostwa Świata Saunamistrzów objęte honorowym patronatem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Aby podgrzać tak dużą saunę oraz towarzyszące jej baseny trzeba zużyć wiele ton energii, co przekłada się zarówno na wysokie koszta, jak i równie wysoką emisję CO2, tlenku siarki i azotu oraz innych gazów i pyłów, które negatywnie wpływają na stan środowiska naturalnego. Właściciele "Term Rzymskich" postanowili zainwestować w projekt systemu kogeneracji, który pozwoli im ograniczyć wydatki związane ze zużyciem energii elektrycznej i cieplej oraz przyczynić się do zredukowania ilości emitowanych zanieczyszczeń.

Tytuł projektu
Wykonanie układu kogeneracji w rozbudowywanym obiekcie budowlanym „Termy Rzymskie” w Czeladzi

Nazwa beneficjenta
PAŁAC SATURNA LESZEK PUSTUŁKA

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie
Oś priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 4.4. Wysokosprawna kogeneracja
Poddziałanie: brak poddziałania

Finanse
Wartość projektu: 2 302 830,87 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 164 305,25 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

Realizacja projektu zapewniła ekologiczne i oszczędne podgrzewanie basenów zewnętrznych oraz sauny Colosseum w rozbudowanej części Term Rzymskich w Czeladzi. Wcześniej Termy Rzymskie w Czeladzi borykały się z problemami:

 • wysokich nakładów finansowych, wynikających z dużego zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną – wymusiło to podjęcie działań, które pozwolą na redukcję ponoszonych kosztów,
 • brakiem bezpieczeństwa dostaw energii – Termy narażone były na przerwy w dostawach energii, a zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego było jednym z priorytetów przy realizacji projektu.
 • zbyt wysoka emisja CO2, tlenku siarki i azotu – konsekwencją wysokiego zużycia energii był wysoki poziom emisji szkodliwych związków do atmosfery,
 • wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza w subregionie centralnym województwa

Projekt pozwolił na zwiększenie produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji, co obniżyło ilość zużywanego paliwa oraz ograniczyło emisję szkodliwych gazów cieplarnianych.

Co udało się zrealizować?

W ramach projektu:

 • opracowano dokumentację projektową,
 • wykonano instalację do produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji, nad którą czuwał zaangażowany do projektu inżynier kontraktu, wspierający wnioskodawcę w kwestiach technicznych, jakościowych czy merytorycznych,
 • oraz wykonano tablicę informacyjno-pamiątkową.

Kto skorzysta z efektów projektu?

 • mieszkańcy regionu oraz turyści,
 • miłośnicy kąpieli wodnych i saun,
 • saunamistrzowie.

Jakie są główne korzyści projektu?

 • modernizacja źródła ciepła i energii elektrycznej, poprzez wykonanie układu kogeneracji, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego,
 • ograniczenie stopnia wykorzystania energii pierwotnej i redukcja ponoszonych kosztów,
 • zwiększenie udziału produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego,
 • spadek emisji gazów cieplarnianych,
 • poprawa stanu powietrza, w Subregionie Centralnym oraz w sąsiednich regionów i województw,
 • wzrost poziomu atrakcyjności regionu.


Fotografie ze strony beneficjenta: http://www.termyrzymskie.pl

Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.


Linki zewnętrzne
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś