Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Odnawialne źródła energii w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej


Wchodząc do reprezentacyjnego holu głównego szpitala Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej pacjenci zobaczą duży 40” monitor, na którym wyświetlane są wyniki produkcji „zielonej energii”. Z informacji emitowanych na monitorze można dowiedzieć się, jaką ilość energii z odnawialnych źródeł Centrum wyprodukowało w ciągu ostatniego dnia, tygodnia, miesiąca, roku oraz od początku istnienia instalacji. Dla lepszego zobrazowania skali produkcji system oblicza i podaje liczbę zasadzonych drzew, jakiej odpowiada ilość wytworzonej w ośrodku w Bystrej „zielonej energii”. System ten powstał w wyniku realizacji projektu ze środków europejskich, dzięki któremu szpital na potrzeby swojej działalności wykorzystuje energię słoneczną.

Tytuł projektu
Inwestycja w odnawialne źródła energii – optymalizacja gospodarki energią elektryczną w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

Nazwa beneficjenta
Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie
Oś priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 4.1. Odnawialne źródła energii
Poddziałanie: 4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT

Finanse
Wartość projektu: 797 489,86 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 660 391,98 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

Ponieważ konieczne są inwestycje mające na celu ograniczanie zużycia energii pochodzącej ze źródeł nieodnawialnych, poprawę jakości powietrza i ograniczenie emisji zanieczyszczeń. Inwestycja zrealizowana przez Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej w zakresie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych stanowi odpowiedź na zidentyfikowane problemy i potrzeby regionu:

 • poprawa jakości powietrza i ochrona mikroklimatu - redukcja emisji pyłów i gazów cieplarnianych,
 • ograniczenie negatywnego wpływu emitowanych zanieczyszczeń na zdrowie ludzkie,
 • popularyzacja zastosowań odnawialnych źródeł energii.

Głównym celem planowanej inwestycji było zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Subregionie Południowym regionu śląskiego, a w szczególności w gminie Wilkowice. Uruchomione w ośrodku w Bystrej elektrownie fotowoltaiczne umożliwiają produkcję ponad 80 MWh energii rocznie na potrzeby własne Centrum. Pozwala to pokryć ok. 12% całkowitej konsumpcji energii elektrycznej szpitala oraz działających przy szpitalu poradni, co przy stale rosnących cenach energii ma również niebagatelne znaczenie ekonomiczne.

Dodatkowo, zastosowanie instalacji fotowoltaicznych pozyskujących energię z OZE w obiekcie świadczącym medyczne usługi publiczne przyczynia się do zwiększania świadomości społecznej w zakresie korzyści płynących z zastosowania odnawialnych źródeł energii, popularyzacji zastosowań OZE w Subregionie Południowym oraz kreowania trendów w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, a także umocnienia wizerunku Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii Bystrej jako organizacji odpowiedzialnej społecznie.

Co udało się zrealizować?

W ramach inwestycji wykonane zostały dwie mikroelektrownie fotowoltaiczne o mocy 40kW każda, które zlokalizowano na doskonale nasłonecznionych połaciach dachu dwóch budynków: pawilonu nr 4 oraz pawilonu zaplecza technicznego należących do Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej. Przebudowany został również układ zasilający i pomiarowy wewnętrznej sieci elektroenergetycznej w budynku stacji transformatorowej.

Produkcja energii elektrycznej przez wykonane instalacje podlega stałemu monitoringowi. Po upływie pierwszego pełnego roku działania elektrowni stwierdzono osiągniecie najważniejszych wskaźników:

 • ilość wytworzonej w skali roku energii pochodzącej z OZE przekroczyła poziom 82 MWh,
 • wartość wskaźnika redukcji pyłów PM10 osiągnęła poziom 0,01193 tony/rok.

Produkcja „zielonej energii” przez własne elektrownie słoneczne pokrywa ok. 12% całkowitej konsumpcji energii elektrycznej szpitala oraz działających przy szpitalu poradni.

Mikroelektrownie fotowoltaiczneMikroelektrownie fotowoltaiczneMikroelektrownie fotowoltaiczne
fot. Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

Kto skorzysta z efektów projektu?

Wytwarzana „zielona energia” służy do bieżącego zasilania urządzeń elektrycznych, urządzeń grzewczych i chłodniczych, specjalistycznej aparatury medycznej oraz oświetlenia pomieszczeń w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej. Bezpośrednio korzystają z niej przede wszystkim pacjenci szpitala, poradni Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS) oraz poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ), których łącznie w skali roku obsługiwanych jest w Centrum ponad 53 tysiące. Z „zielonej energii” korzystają także pracownicy (ponad 300 osób) Centrum, będącego największym na terenie gminy pracodawcą. Natomiast pośrednio z projektu korzysta rocznie kilka tysięcy osób odwiedzających pacjentów szpitala oraz wszyscy, którym powietrze nad głowami zostało oczyszczone poprzez redukcję emisji pyłów z procesu produkcji energii.

Jakie są główne korzyści projektu?

Główne korzyści pokrywają się z opisanymi wyżej potrzebami, dla których zdecydowano się na realizację projektu:

 • ograniczenie zużycia energii pochodzącej ze źródeł nieodnawialnych i przeniesienie ciężaru produkcji energii na źródła odnawialne,
 • poprawa jakości powietrza i ochrona mikroklimatu – redukcja emisji pyłów i gazów cieplarnianych,
 • ograniczenie negatywnego wpływu emitowanych zanieczyszczeń na zdrowie ludzkie,
 • popularyzacja zastosowań odnawialnych źródeł energii,
 • umocnienie wizerunku Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii Bystrej jako organizacji odpowiedzialnej społecznie.
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś