Przejdź do treści głównej

Ochotnicza Straż Pożarna w Kaletach przygotowana do akcji


Sprawnie i skutecznie realizowanie zadań statutowych przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) w Kaletach było w ostatnich latach zależne od możliwości zmodernizowania zasobów sprzętowych jednostki. Występowały tam bowiem braki w wyposażeniu technicznym, a lekki pojazd lekki ratowniczo-gaśniczy, będący na stanie OSP, wymagał kompleksowej modernizacji podwozia i nadwozia. Ponadto jednostka odczuwała braki wyposażenia w zakresie pojazdu umożliwiającego prowadzenia akcji ratowniczych w obrębie zbiorników wodnych lub podczas występujących w regionie anomalii pogodowych (powodzie i podtopienia). Ze względu na specyfikę powiatu tarnogórskiego tj. występowanie licznych zbiorników wodnych będących regionalnymi atrakcjami turystycznymi oraz wzrost poziomu wód lokalnych, zaistniała potrzeba wyposażenia OSP Kalety w specjalistyczny sprzęt umożliwiający prowadzenia akcji ratowniczych w obrębie zbiorników wodnych oraz podczas powodzi. Te potrzeby Straży Pożarnej zostały zaspokojone m.in. dzięki wsparciu otrzymanemu z Funduszy Europejskich.

Tytuł projektu
Wzmacnianie potencjału ratowniczego poprzez zakup nowoczesnego sprzętu dla OSP Kalety

Nazwa beneficjenta
Miasto Kalety

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie
Oś priorytetowa: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, 
Działanie: 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych
Poddziałanie: brak poddziałania

Finanse
Wartość projektu: 212 253,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 57 934,88 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

Miasto Kalety podjęło się realizacji tego projektu przede wszystkim mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców miasta oraz mieszkańców powiatu tarnogórskiego. Sprzęt zakupiony w ramach projektu unowocześni jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej z Kalet, a także poszerzy jej działalność o możliwość udziału w akcjach ratowniczych nad zalewami wodnymi.

Co udało się zrealizować?

W ramach projektu zakupiono łódź płaskodenną z silnikiem motorowym wraz z przyczepą podłodziową oraz lekki samochód ratowniczo-gaśniczy. Cały sprzęt przekazany został kaletańskiej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej.

Kto skorzysta z efektów projektu?

Mieszkańcy miasta Kalety, turyści z gmin ościennych odwiedzających miasto, a także mieszkańcy powiatu tarnogórskiego, ponieważ obszar działania Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w struktury której wchodzi jednostka OSP w Kaletach pokrywa się z terenem powiatu tarnogórskiego.

Jakie są główne korzyści projektu?

  • zwiększenie potencjału technicznego jednostek wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie województwa śląskiego;
  • wyposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaletach w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych wywołanych niekorzystnymi zdarzeniami związanymi z klimatem m.in. powodzi i podtopień, pożarów, erozji etc.;
  • szybki i łatwy dostęp do zbiorników wodnych w obrębie obszaru objętego oddziaływaniem jednostki OSP (w razie potrzeby również pozostałego terenu woj. śląskiego);
  • sprawne prowadzenie akcji ratowniczych w obrębie zbiorników wodnych.
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś