Przejdź do treści głównej

Listy złożonych wniosków w II rundzie naboru z działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach


2019-10-23 15:22

17 października zakończył się nabór wniosków do II rundy naboru nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-020/19 z działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

Aktualnie rozpoczęliśmy weryfikację wniosków w zakresie spełnienia warunków formalnych i oceny spełnienia formalnych kryteriów wyboru projektów.

Łącznie w ramach II rundy konkursu zostało przyjętych 78 wniosków, w których wartość wydatków wyniosła ponad 269 mln zł, a wartość wnioskowanego dofinansowania ponad 172 mln zł:

  • w ramach I typu projektu „Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej” dla sektora MŚP – złożono 9 wniosków, których wartość całkowita wynosi ponad 25 mln zł, a wartość dofinansowania prawie 10 mln zł;
  • w ramach I typu projektu „Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej” dla dużych przedsiębiorstw – złożono 1 wniosek, którego wartość całkowita wynosi ponad 1,2 mln zł,  a wartość dofinansowania ponad 240 tys. zł;
  • w ramach II typu projektu „Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach” dla sektora MŚP – złożono 64 wnioski, których wartość całkowita wynosi ponad 228 mln zł, a wartość dofinansowania ponad 154 mln zł;
  • w ramach II typu projektu „Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach” dla dużych przedsiębiorstw – złożono 4 wnioski, których wartość całkowita wynosi ponad 14 mln zł, a wartość dofinansowania ponad 8 mln zł;

Listy złożonych wniosków, podzielone ze względu na typ projektu oraz status przedsiębiorstwa, znajdują się w załącznikach poniżej.


Instytucja Organizująca Konkurs rozpoczęła weryfikację spełnienia warunków formalnych, występowania oczywistych omyłek i oceny spełnienia kryteriów formalnych wniosków złożonych w ramach konkursu.

Zgodnie z regulaminem konkursu pismo do wnioskodawcy dotyczące poprawy/uzupełnienia wniosku o dofinansowanie, zostanie wysłane na adres e-mail wskazany w pkt A.1.1 wniosku. W związku z tym informujemy o konieczności bieżącego monitorowania skrzynki dla adresu e-mail wskazanego w pkt A.1.1 wniosku.


Termin na uzupełnienie/poprawę wniosku wynosi 7 dni od dnia następującego po dniu wysłania wnioskodawcy wezwania.
Uzupełnienie wniosku o dofinansowanie należy złożyć w sposób opisany w podrozdziale 2.7 regulaminu konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-020/19, z wyłączeniem regulacji dotyczącej terminu wskazanego w punkcie 1 rozdziału 2.7.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś