Przejdź do treści głównej

Budowa południowo-zachodniej obwodnicy Myszkowa jest pierwszym etapem modernizacji drogi nr 791. Trasa ta łączy drogi krajowe nr 1, 78 a także drogę nr 7, dlatego należy do jednej z ważniejszych arterii komunikacyjnych w północno-wschodniej części województwa śląskiego. Obwodnica Myszkowa będzie fragmentem nowej DW 791 prowadzącej między Trzebinią a Kolonią Poczesną. Dopełnieniem inwestycji mają być miejscowe remonty DW 791 na terenie gmin Kamienica Polska, Poraj oraz Zawiercie. Prace przy obwodnicy Myszkowa rozpoczęły się wiosną 2016 roku, a w listopadzie 2018 roku obwodnica została otwarta dla ruchu.

Tytuł projektu
Przebudowa DW 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap I budowa obwodnicy Myszków

Nazwa beneficjenta
Województwo Śląskie

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie
Oś priorytetowa: 6. Transport
Działanie: 6.1 Drogi wojewódzkie
Poddziałanie: brak poddziałania

Finanse
Wartość projektu: 101 352 602,05 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 85 187 143,95 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

Głównymi przyczynami, które zdecydowały o zasadności realizacji projektu była m. in. poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i rozwój gospodarczych terenów przyległych.

Co udało się zrealizować?

 • ponad 8,4km obwodnicy,
 • 3 skrzyżowania typu rondo,
 • 3 skrzyżowania skanalizowane,
 • przebudowę odcinków istniejących dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych,
 • drogi serwisowe,
 • 2 Miejsca Kontroli Pojazdów,
 • ciągi pieszo i pieszo-rowerowe,
 • elementy systemu odwodnienia,
 • przepusty drogowe,
 • urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
 • 5 wiaduktów drogowych.

Kto skorzysta z efektów projektu?

Mieszkańcy miejscowości Myszkowa oraz północnej części Województwa Śląskiego.

Jakie są główne korzyści projektu?

Wybudowanie ponad 8,4 km nowej drogi wojewódzkiej.

Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Myszkowa poprzez przeniesienie ruchu ciężkiego na nowo wybudowaną obwodnicę. Dzięki inwestycji droga będzie łączyć się z dzielnicą Mrzygłód, omijając ścisłe centrum Myszkowa.

Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś