Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Oddział Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) w Ślemieniu miał w 2016 r. na wyposażeniu trzy wozy ratowniczo-gaśnicze: lekki z 2005 r., ciężki z 1989 r. i średni z 1988 r. Była to wówczas jedyna jednostka wpisana do Krajowego Sytemu Ratowniczo-Gaśniczego (KRSG), która posiadała tak wyeksploatowane i wysłużone pojazdy. Aby skutecznie przeciwdziałać i usuwać skutki klęsk żywiołowych, katastrof i pożarów Straż Pożarna musi być odpowiednio przygotowana do akcji. W tym przypadku właściwym przygotowaniem i podjęciem niezbędnych działań wykazała się gmina Ślemień, która podjęła decyzję o realizacji projektu współfinansowanego ze środków europejskich, którego celem było wyposażenie jednostki w nowy wóz strażacki.

Tytuł projektu
Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Ślemień poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego

Nazwa beneficjenta
Gmina Ślemień

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie
Oś priorytetowa: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, 
Działanie: 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych
Poddziałanie: brak poddziałania

Finanse
Wartość projektu: 808 673,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 269 409,80 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

Realizacja projektu stała się koniecznością ze względu na wysoki poziom eksploatacji samochodów będących na wyposażeniu OSP. Trzy pojazdy, które posiadała Straż w Ślemieniu były mocno wysłużone i coraz częściej zawodziły podczas prowadzonych działań ratowniczych czy gaśniczych.

Co udało się zrealizować?

W ramach projektu zakupiono nowy samochód gaśniczo-ratowniczy dostosowany do panujących warunków terenowych oraz doposażony w niezbędny sprzęt do prowadzenia działań ratunkowych.

Nowy wóz strażacki ma napęd 4x4 umożliwiający pracę w trudnym terenie, kabinę wykonaną z materiałów zapobiegających korozji, a także jest wyposażony w urządzenia sygnalizacyjne i dźwiękowe oraz radiotelefon niezbędny do kontaktów z jednostką.

Kto skorzysta z efektów projektu?

Cała społeczność gminna oraz mieszkańcy całego powiatu żywieckiego, gdyż Straż Pożarna w Ślemieniu prowadzi również działania w ramach Krajowego Sytemu Ratowniczo-Gaśniczego (KRSG).

Jakie są główne korzyści projektu?

Ochotnicza Straż Pożarna w Ślemieniu może sprawnie i z powodzeniem realizować swoje zadania statutowe. Nowy samochód już był z powodzeniem wykorzystywany w licznych akcjach ratowniczych.

Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś