Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Nowy wóz ratowniczo-gaśniczy dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Częstochowa-Gnaszyn


OSP Gnaszyn znajduje się na drugim miejscu pod względem liczby wyjazdów interwencyjnych na terenie miasta i powiatu Częstochowa (statystyka z 2015 r.). Pomimo systematycznych działań miasta, tamtejsze jednostki OSP wciąż zmagają się z wieloma problemami związanymi głównie ze stanem wyposażenia, a posiadane środki nie pozwalają na zaspokojenie wszystkich potrzeb. Podstawowym zagadnieniem wymagającym pilnej interwencji jest zły stan mocno wyeksploatowanych pojazdów pożarniczych używanych przez jednostki z terenu gminy. Dzieki wsparciu z Funduszy Europejskich nowy pojazd zasilił m.in. jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Częstochowa-Gnaszyn.

Tytuł projektu
Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w Częstochowie

Nazwa beneficjenta
Gmina miasto Częstochowa

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie
Oś priorytetowa: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, 
Działanie: 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych
Poddziałanie: brak poddziałania

Finanse
Wartość projektu: 800 000,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 630 000,00 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

Projekt był odpowiedzią na pilną potrzebę – zły stan mocno wyeksploatowanych pojazdów pożarniczych używanych przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Gnaszyn (OSP Gnaszyn znajduje się na drugim miejscu pod względem wyjazdów interwencyjnych na terenie miasta i powiatu).

Celem było lepsze wyposażenie jednostki, zwiększenie jej mobilności oraz szybkości podejmowanych przez nią działań ratowniczo-gaśniczych. W szerszej perspektywie celem jest zabezpieczenie mieszkańców, ich majątku oraz zasobów przyrodniczych przed katastrofami, takimi jak powodzie i pożary oraz skutkami zmian klimatu.

Co udało się zrealizować?

W ramach projektu jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Częstochowie-Gnaszynie zyskała średni, specjalny samochód pożarniczy typu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4.

Kto skorzysta z efektów projektu?

Głównym beneficjentem projektu jest jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Częstochowie-Gnaszynie. Natomiast w szerszej perspektywie na realizacji projektu skorzystają przede wszystkim mieszkańcy Częstochowy, którzy będą mogli czuć się bezpieczniej, żyjąc ze świadomością, że OSP w Częstochowie-Gnaszynie jest odpowiednio wyposażona.

Jakie są główne korzyści projektu?

Do głównych korzyści projektu możemy zaliczyć:

 • poprawę wyposażenia OSP,
 • odmłodzenie taboru wozów bojowych OSP,
 • sprofesjonalizowanie OSP,
 • poprawę bezpieczeństwa mieszkańców:
  • liczba ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej – 350 000 mieszkańców (mieszkańcy m. Częstochowy oraz powiatu częstochowskiego),
  • liczba ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony przed pożarami lasów – 110 000 mieszkańców (dot. mieszkańców dzielnic miasta Częstochowy, gdzie występują tereny leśne, tj. Błeszno, Północ, Mirów oraz powiatu częstochowskiego).
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś