Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Nowoczesna infrastruktura przedszkolna w Jastrzębiu-Zdroju


W Jastrzębiu-Zdroju funkcjonują aż 23 przedszkola publiczne, w tym jedno Przedszkole Specjalne. W związku z rozpoczęciem edukacji szkolnej przez dzieci 6-letnie w większości przedszkoli w mieście pojawiły się wolne miejsca, jednak Przedszkole Publiczne nr 10 jako jedna z niewielu placówek wykazywało deficyt miejsc. Na dodatek przedszkole funkcjonowało w przedwojennym, wolnostojącym budynku, który nie spełniał wymagań technicznych. Zmiana nastąpiła dzięki realizacji projektu współfinansowanego z RPO WSL 2014-2020.

Tytuł projektu
Budowa infrastruktury wychowania przedszkolnego dla PP nr 10 przy SP nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju

Nazwa beneficjenta
Jastrzębie-Zdrój – miasto na prawach powiatu

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie
Oś priorytetowa: XII. Infrastruktura edukacyjna
Działanie: 12.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego
Poddziałanie: 12.1.2. Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT

Finanse
Wartość projektu: 5 953 262,66 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 811 927,06 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

Dotychczasowy, przedwojenny budynek Przedszkola Publicznego nr 10 zagrażał zdrowiu i bezpieczeństwu jego użytkowników.

Budynek ten nie spełniał wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. i 12 marca 2009 r., zmieniającego „Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, w zakresie m.in.: wentylacji pomieszczeń oraz klimatyzacji, kuchni pod względem warunków higieniczno-sanitarnych, szerokości drzwi, wysokości pomieszczeń, izolacji termicznej, izolacji przeciwwilgociowych oraz dostosowania obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ze względu na ograniczoną liczbę sal lekcyjnych, zajęcia odbywały się zmianowo, co uniemożliwiało przyjęcie większej ilości dzieci do przedszkola oraz poszerzenia gamy zajęć dodatkowych.

Co udało się zrealizować?

Dzięki realizacji projektu powstał nowy obiekt jako siedziba Przedszkola Publicznego nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju. Wraz z powstaniem nowoczesnej infrastruktury przedszkolnej zwiększył się obszar użytkowy placówki, który obecnie pozwala na przyjęcie 125 dzieci jednocześnie (w starym budynku można było zmieścić tylko 78 podopiecznych). Dodatkowo zakupiono kompleksowe wyposażenie obiektu oraz ulepszono ofertę edukacyjną przedszkola i warunki, w jakich są prowadzone zajęcia.

Kto skorzysta z efektów projektu?

Z realizacji projektu skorzystali głównie wychowankowie przedszkola oraz jego pracownicy, a także rodzice dzieci.

Bezpośrednim skutkiem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lat.

Jakie są główne korzyści projektu?

  • znaczne zwiększenie dostępności do bezpiecznej i nowoczesnej infrastruktury przedszkolnej w mieście;
  • wybudowana infrastruktura przedszkolna pozwala na przyjęcie więcej dzieci niż w poprzednim budynku przedszkola;
  • zwiększyły się możliwości rodziców dzieci 3-4-letnich, a w szczególności matek, w wejściu lub powrocie na rynek pracy.
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś