Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Nowe walidacje w LSI 2014 od 01.08.2017 r. (Europejski Fundusz Społeczny)


2017-07-14 12:09

Od 1 sierpnia 2017 r. zostaną wprowadzone do Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) nowe walidacje, które umożliwią tylko i wyłącznie złożenie wniosku o płatność z wydatkami wówczas, gdy dane w części B.1 Wydatki rzeczywiście poniesione we wniosku o płatność będą uzupełnione poprzez powiązanie dokumentów z Rejestrem postępowań/zamówień w LSI 2014.

W przypadku uzupełnienia danych „ręcznie” w części B.1 wniosku o płatność, tj. bez powiązania danego dokumentu księgowego z Rejestrem postępowań/zamówień w LSI 2014 dany wniosek o płatność nie zostanie przez system przyjęty, a tym samym nie będzie możliwości jego złożenia.  

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że każde uzupełnienie wniosku o płatność składane od 1 sierpnia 2017 r. będzie możliwe tylko i wyłącznie, jeżeli dane w części B.1 Wydatki rzeczywiście poniesione wniosku o płatność będą uzupełnione poprzez powiązanie dokumentówRejestrem postępowań/ zamówień w LSI 2014.

Wobec powyższego Instytucja Zarządzająca zaleca od chwili obecnej bieżące uzupełnianie części B.1 wniosku o płatność poprzez powiązanie dokumentów księgowych z Rejestrem postępowań/zamówień w LSI 2014.

W związku z powyższym przed rozpoczęciem wprowadzania jakichkolwiek dokumentów księgowych w części B.1 Wydatki rzeczywiście poniesione wniosku o płatność należy w pierwszej kolejności uzupełnić dane w module Rejestr postępowań/zamówień.

W module należy ująć dane na temat wszystkich dokumentów księgowych niezależnie od ich wartości (np. faktura, rachunek, lista płac), które będą podstawą do rozliczenia wydatków w składanym wniosku o płatność. Natomiast załączniki w postaci dołączonych dokumentów należy uzupełniać dopiero po otrzymaniu przez Beneficjenta odrębnego wezwania Instytucji Zarządzającej.

W celu ułatwienia Beneficjentom wprowadzania danych udostępniamy materiał pomocniczy zamieszczony poniżej jako załącznik.

Jednocześnie informujemy, że zmiana o której piszemy zostanie uwzględniona przy najbliższej aktualizacji Instrukcji Rejestru postępowań/zamówień w LSI 2014.

 

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś