Przejdź do treści głównej

Sprawdź, jak zmienia się Śląskie – nowe raporty ewaluacyjne


2021-02-25 08:53

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi wynikami badań ewaluacyjnych, dotyczących postępów w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Na przestrzeni ostatnich miesięcy przeprowadziliśmy trzy badania ewaluacyjne dotyczące:

Systemu realizacji RPO WSL 2014-2020 oraz stosowania zasad horyzontalnych
Badanie miało na celu ocenę:

 • skuteczności i efektywności systemu instytucjonalnego RPO WSL,
 • rozwoju zasobów kadrowych RPO WSL,
 • zaplanowanych oraz podejmowanych działań w zakresie zasad horyzontalnych.

  Zobacz infografiki:
  Infografika - System realizacji Infografika - Zasady horyzontalne


Osiągania celów w ramach Osi Priorytetowej V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów
Badanie miało na celu:

 • ocenę dotychczasowych efektów wsparcia w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania zasobów w ramach RPO WSL,
 • ocenę możliwości osiągnięcia założonych w programie celów dla Osi Priorytetowej V,
 • wskazanie rozwiązań w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania zasobów możliwych do realizacji w perspektywie 2021-2027.

  Zobacz infografikę:
  INFOGRAFIKA (1) INFOGRAFIKA 2


Wsparcia z RPO WSL 2014-2020, które przyczyniło się do osiągnięcia celów w zakresie transportu
Badanie miało na celu:

 • ocenę dotychczasowych oraz przewidywanych efektów wsparcia obszaru transportu,
 • ocenę możliwości osiągnięcia założonych w programie celów dotyczących obszaru transportu,
 • wskazanie rozwiązań w zakresie transportu możliwych do realizacji w perspektywie 2021-2027.

  Zobacz infografikę:
  Infografika

Szczegółowe wyniki wszystkich badań znajdziesz w dziale: Badania ewaluacyjne.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś