Przejdź do treści głównej

Żywieckie Przedszkole nr 1 w Zabłociu było zmuszone do znalezienia sobie nowej siedziby wobec poważnych problemów technicznych, z jakimi borykał się stary budynek przedzkola. Stan techniczny kwalifikował go jedynie do rozbiórki, jako że koszty remontu i dostosowania do wymogów prawa byłyby zdecydowanie wyższe niż koszty budowy nowego obiektu. W tej sytuacji postawienie nowego budynku na rzecz Przedszkola nr 1 stało się dla władz Żywca sprawą piorytetową, a wobec braku odpowiednich finansów na ten cel postanowiono skorzystać ze wsparcia Funduszy Europejskich.

Tytuł projektu
Budowa nowego przedszkola w Żywcu

Nazwa beneficjenta
Miasto Żywiec

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie
Oś priorytetowa: XII. Infrastruktura edukacyjna
Działanie: 12.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego
Poddziałanie: 12.1.2. Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT

Finanse
Wartość projektu: 5 437 524,14 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 3 177 037,20 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

Realizacja projektu jest efektem problemów, z jakimi borykało się żywieckie Przedszkole nr 1 w Zabłociu, którego budynek nie był w stanie dłużej spełniać względów bezpieczeństwa i wymogów prawa. Stan techniczny obiektu nie pozwalał nawet na remont i dostosowanie go do obowiązujących norm, co byłoby zbyt kosztowne, a kwalifikował się jedynie do rozbiórki. Ponadto w ostatnich latach Żywiec cieszył się rosnacym zapotrzebowaniem na edukację przedszkolną 3 i 4-latków, a niedawna nowelizacja ustawy o systemie oświaty sprawiła, że wzrosło również zapotrzebowanie na miejsca w przedszkolu dla dzieci 6-letnich. Wobec tego celem Żywca stało się wybudowanie nowego obiektu przedszkolnego, który spełniałby wszelkie normy i przepisy bezpieczeństwa, a przy okazji umożliwiłby wzrost dostępnych miejsc wychowania przedszkolnego w mieście (dotychczas Przedszkole nr 1 mieściło 121 dzieci, natomiast po wybudowaniu nowej placówki liczba ta wzrosła do 150).

Co udało się zrealizować?

W efekcie realizacji projektu powstał dwukondygnacyjny budynek o nowoczesnej formie architektonicznej i atrakcyjnej kolorystyce zewnętrznej, jak i wewnętrznej. Powstały obiekt ma kubaturę 7275 m3, a jego powierzchnia użytkowa wynosi 1353m2.

W nowym budynku przedszkola mieści się:

 • 6 sal zajęciowych dla dzieci, każda z własnymi pomieszczeniami towarzyszącymi oraz zapleczem higieniczno-sanitarnym odpowiednio wyposażonym i przystosowanym dla dzieci,
 • 8 sal dydaktycznych, w tym sale do zajęć integracji sensorycznej, sala do zajęć z psychologiem i logopedą, sala do zajęć metodą Tomiatisa, sala do biofeedbecku i dwie sale do doświadczeń,
 • sala audiowizualna,
 • nowoczesna kuchnia z pełnym wyposażeniem i wiele pomieszczeń dodatkowych związanych z funkcjonowaniem obiektu,
 • winda przystosowana do przewozu osób niepełnosprawnych.

Od strony zachodniej budynku znajduje się drewniany, zadaszony taras do prowadzenia zajęć z dziećmi na świeżym powietrzu oraz ogródek z dobrze wyposażonym placem zabaw.

W budynku zastosowano nowoczesne i ekologiczne rozwiązania gospodarki energetycznej. Przedszkole jest ogrzewane dzięki kotłowni gazowej wspomaganej solarami i zestawem fotowoltaicznych ogniw, ale system ogrzewania obiektu został tak zaprojektowany, by w pierwszej kolejności ogrzewanie zapewniały kotły elektryczne zasilane z zespołu paneli fotowoltaicznych o mocy 65kW, które dostarczają także energię na inne potrzeby obiektu. Kotłownia gazowa uruchamia się dopiero wówczas, gdy instalacja fotowoltaiczna nie będzie w stanie zapewnić wystarczającej ilości energii, co jest bardzo ekologicznym rozwiązaniem.  

Kto skorzysta z efektów projektu?

Przedszkole jest placówką integracyjną z wysokiej jakości usługami wychowania, z których korzystają najmłodsi mieszkańcy miasta Żywiec. Do przedszkola uczęszczają dzieci zarówno zdrowe, jak i takie, które posiadają różnego rodzaju niepełnosprawności intelektualne.

Jakie są główne korzyści projektu?

 • zwiększenie liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego (potencjał edukacyjny nowego obiektu wzrósł ze 121 do 150 miejsc),
 • zwiększenie stopnia upowszechnienia i dostępności edukacji przedszkolnej w placówkach integracyjnych,
 • zrównanie dostępu do przedszkola dla dzieci sprawnych i niepełnosprawnych przedszkole integracyjne bez barier architektonicznych,
 • innowacyjny program zajęć dodatkowych (nowa oferta edukacyjna), zwłaszcza dla dzieci niepełnosprawnych wymagających specjalnych zajęć i specjalistycznego sprzętu,
 • poprawa jakości kształcenia i bezpieczeństwa,
 • racjonalizacja gospodarki cieplnej w obiekcie.
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.


Linki zewnętrzne
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś