Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Ponad 100-letni budynek, w którym dotychczas mieściło się Przedszkole nr 2 w Lublińcu, nie spełniał wymogów stawianych placówkom oświatowym. Jego przebudowa i modernizacja w celu dostosowania obiektu do wymaganych standardów niosłaby za sobą koszta znacznie przekraczające koszt budowy nowego przedszkola. Z tego względu gmina Lubliniec zdecydowała się na to drugie rozwiązanie. Dzięki wsparciu udzielonemu z Funduszy Europejskich nowe przedszkole powstało przy pobliskiej szkole podstawowej.

Tytuł projektu
Budowa Przedszkola nr 2 w Lublińcu

Nazwa beneficjenta
Gmina Lubliniec

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie
Oś priorytetowa: XII. Infrastruktura edukacyjna
Działanie: 12.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego
Poddziałanie: 12.1.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego – ZIT

Finanse
Wartość projektu: 5 474 752,56 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 2 026 099,20 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

Przedszkole nr 2 w Lublińcu miało siedzibę w ponad 100-letnim budynku zaadaptowanym na cele oświatowe. Obiekt ten nie spełniał jednak wymagań technicznych, funkcjonalnych i użytkowych, jakie wymagane są dla placówek edukacyjnych. Natomiast koszty przebudowy lub modernizacji budynku pod aktualne wymogi i przepisy dotyczące przedszkoli byłyby ogromne. W związku z powyższym podjęto decyzję o dobudowie do znajdującej się obok szkoły podstawowej skrzydła, w którym na parterze stworzono nowoczesne i przestronne przedszkole, a na pierwszym piętrze zbudowano dodatkowe sale lekcyjne dla szkoły podstawowej.

Co udało się zrealizować?

Wybudowano nowoczesny obiekt, w którym stworzono przedszkole dla 100 dzieci (4 klasy po 25 dzieci) oraz dodatkowe sale lekcyjne dla szkoły podstawowej. Przed wejściem do budynku utworzono również nowy plac zabaw dla przedszkolaków.

Kto skorzysta z efektów projektu?

Obiekt jest przeznaczony dla:

 • dzieci przedszkolnych,
 • dzieci i młodzieży szkoły podstawowej.

Jakie są główne korzyści projektu?

 • nowoczesne przedszkole dla 100 dzieci,
 • nowy plac zabaw,
 • zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych,
 • poprawa warunków nauczania,
 • poprawa bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do przedszkola,
 • dostosowanie obiektu dla dzieci z niepełnosprawnościami,
 • nowe klasy dla szkoły podstawowej.
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś