Przejdź do treści głównej

Nowe pracownie w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach


Wśród zawodów deficytowych w 2019 r. znaleźli się m.in.: monterzy elektronicy, elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy. Jednocześnie miasto Katowice zdiagnozowało problem niedostosowania oferty kształcenia w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (ZSTiO) nr 3 we wskazanych zawodach, a tym samym niewystarczające kompetencje uczniów do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy. Nierozerwalnie powiązany z tym jest problem polegający na niedostosowaniu sal do praktycznej nauki zawodu. Tym bardziej zauważalny ze względu na duży postęp technologiczny w pracy elektroników na przestrzeni ostatnich kilku lat. Te wszystkie czynniki sprawiły, że Katowice podjęły się realizacji dwóch projektów z Funduszy Europejskich w ZSTiO nr 3. Pierwszy z nich, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego sprawił, że dzisiaj uczniowie kształcący się w kierunkach elektronicznych mają dużo lepsze warunki nauczania, dzięki przeprowadzonej modernizacji szkolnych pracowni.

Tytuł projektu
Pracownia elektroniczna na miarę czasów – modernizacja pracowni elektryczno-elektronicznej i pracowni informatyczno-elektronicznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach

Nazwa beneficjenta
KATOWICE MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie
Oś priorytetowa: XII. Infrastruktura edukacyjna
Działanie: 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego
Poddziałanie: 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego ZIT

Finanse
Wartość projektu: 988 880,65 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 671 112,92 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

Realizacja inwestycji wynikała z konieczności gruntownej modernizacji pracowni elektronicznych w celu efektywnego prowadzenia zajęć i kształcenia uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 im. E. Abramowskiego w Katowicach.

W nowopowstałych pracowniach będą odbywały się specjalistyczne i certyfikowane kursy w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Jestem zawodowcem realizacja kursów i staży zawodowych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach”. Będą to kursy m.in.:

 • lutowania z certyfikatem IPC;
 • spawania światłowodów;
 • w ramach akademii CISCO;
 • AutoCad.

Co udało się zrealizować?

W ramach projektu wykonano:

 • dostawę i montaż mebli do pracowni,
 • wyposażenie sal w specjalistyczny sprzęt do lutowania, spawania światłowodów,
 • zapewniono infrastrukturę sieciową i komputerową.

Kto skorzysta z efektów projektu?

Uczniowie i nauczyciele Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 im. E. Abramowskiego w Katowicach

Jakie są główne korzyści projektu?

Pracownia elektroniczna i pracownia światłowodów wyposażona w sprzęt o najwyższym rynkowym standardzie. Uczniowie mogą kształcić się na sprzęcie, który wykorzystywany jest w nowoczesnych zakładach pracy i wybiega poza standardowe wyposażenie pracowni szkolnych.

Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś