Przejdź do treści głównej

Nowe nabory na projekty w ramach programu


2017-07-05 20:28

Od 31 lipca 2017 r. przyjmujemy wnioski w konkursach dotyczących działań:

11.1. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  1. Utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego,
  2. Wydłużenie godzin pracy placówek wychowania przedszkolnego,
  3. Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  4. Rozszerzenie ofert placówek wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz zajęcia na rzecz podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej.

11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  1. Poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem,
  2. Realizacja działań w zakresie stworzenia w szkole i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe warunków kształcenia zawodu, odzwierciedlających naturalne warunki pracy.
Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś