Przejdź do treści głównej

W 2015 r. prawie 2200 gospodarstw domowych w Rudzie Śląskiej oczekiwało na przyznanie lokalu socjalnego, natomiast liczba tego typu mieszkań na terenie gminy nie przekraczała 500. Jak łatwo policzyć liczba lokali socjalnych była ponad 4-krotnie niższa niż aktualne zapotrzebowanie. Miasto postanowiło poprawić tę statystykę przy pomocy Funduszy Europejskich poprzez realizację projektu, który ma przyczynić się do ponownego zagospodarowania nieużytków i pustostanów na terenie Rudy Śląskiej.

Tytuł projektu
Adaptacja lokali mieszkalnych i użytkowych na mieszkania socjalne w Rudzie Śląskiej

Nazwa beneficjenta
Miasto Ruda Śląska

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie
Oś priorytetowa: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
Działanie: 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych
Poddziałanie: 10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych ZIT

Finanse
Wartość projektu: 1 078 781,59 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 914 375,67 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

Przyczyną realizacji projektu jest niewystarczająca liczba mieszkań socjalnych na terenie Rudy Śląskiej w porównaniu do zapotrzebowania na tego typu lokale, zgłaszanego przez mieszkańców miasta.

Zapotrzebowanie na mieszkania socjalne zgłaszają rodziny wielodzietne, zagrożone marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Osoby te częstokroć borykają się z brakiem własnego lokum lub niskimi dochodami, które nie są wystarczające do regularnego opłacania czynszu, co może skutkować pozbawieniem prawa do lokalu mieszkalnego i eksmisją jego mieszkańców.

Gmina ma obowiązek zapewnienia takim rodzinom lokali socjalnych, jednak ich liczba w Rudzie Śląskiej jest nawet 4-krotnie niższa niż liczba rodzin, które potrzebują tego typu wsparcia. Realizacja projektu ma więc głównie na celu zapewnienie mieszkań najbardziej potrzebującym oraz uniknięcie zjawiska wykluczenia społecznego wśród opisywanej grupy społecznej.

Co udało się zrealizować?

W ramach projektu na terenie Rudy Śląskiej powstało 13 nowych mieszkań socjalnych, w których zamieszkały 64 osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym.

Wyremontowane mieszkania znajdują się w dzielnicach Ruda (ul. Bankowa, ul. Janasa, ul. Piastowska), Orzegów (ul. Hlonda, ul. Królowej Jadwigi), Wirek (ul. Kazimierza) i Bielszowice (ul. Kunickiego). Lokale mają zróżnicowany metraż. Ich wielkość wynosi od 20 do 97 m2. Umożliwiło to przydział mieszkań zarówno samotnym matkom, jak i rodzinom wielodzietnym: 6-cio, 7-mio, a nawet jednej 9-cioosobowej.

W wyniku realizacji projektu zdołano zapewnić mieszkania socjalne większej liczbie osób niż pierwotnie zakładano. Początkowo w mieszkaniach miało zamieszkać 56 osób, a ostatecznie nowe lokum otrzymały 64 osoby.

Kto skorzysta z efektów projektu?

Grupę docelową stanowią 64 osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z prawem do lokalu socjalnego, w tym korzystające z systemu pomocy społecznej na terenie Rudy Śląskiej.

Jakie są główne korzyści projektu?

Dzięki realizacji projektu w sposób zintegrowany z projektem realizowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, miasto wyszło naprzeciw zniwelowaniu terytorialnej koncentracji problemów poprzez kompleksowe wsparcie społeczności lokalnej oraz grup wykluczonych w zakresie ich aktywizacji.

Ponadto realizacja projektu przyczyniła się do zagospodarowania nieużytkowanych pomieszczeń, lokali użytkowych i mieszkań – pustostanów, które uzyskały status lokali socjalnych. Został podniesiony standard tych lokali, a poprzez ich zasiedlenie i użytkowanie nie będą one podlegały dalszej degradacji.

Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś