Przejdź do treści głównej

Nowa wersja Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020


2016-11-15 15:34

Zarys budunku urzedu mardzałkowskiego z literami WFR
Informujemy, że w związku z podjętą uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 2241/152/V/2016, zaktualizowano 7 listopada br.
Wytyczne programowe w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Jednocześnie zwracamy uwagę projektodawcom, że zaktualizowana wersja Wytycznych... została uwzgledniona w ostatnio opublikowanych ogłoszeniach o rozpoczęciu naborów w konkursach:

RPSL.04.03.01-IZ.01-24-105/16 http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/132

RPSL.04.03.02-IZ.01-24-106/16 http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/134

RPSL.04.03.02-IZ.01-24-107/16 http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/135

RPSL.04.01.01-IZ.01-24-108/16 http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/136

RPSL.04.01.02-IZ.01-24-109/16 http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/137

RPSL.04.01.02-IZ.01-24-110/16 http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/138

RPSL.04.01.02-IZ.01-24-111/16 http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/139

RPSL.12.02.01-IZ.01-24-117/16 http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/140

RPSL.12.02.02-IZ.01-24-118/16 http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/141

RPSL.12.02.02-IZ.01-24-119/16 http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/142

RPSL.03.01.01-IZ.01-24-120/16 http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/143

RPSL.03.01.02-IZ.01-24-121/16 http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/144

RPSL.03.01.02-IZ.01-24-122/16 http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/146

RPSL.06.02.00-IZ.01-24-123/16 http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/147

Pełna wersja dokumentu jest dostępna w dziale: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś