Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Droga wojewódzka nr 793 nie była przystosowana do wzmożonego ruchu, jaki panował na jej odcinku między Żarkami a Myszkowem. Wpływało to na poziom bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz komfort i szybkość podróży, które decydują o płynności ruchu drogowego. Niska jakość techniczna oraz brak zapewnienia dostatecznego poziomu bezpieczeństwa zarówno dla pieszych, jak i kierowców sprawiał, że droga nr 793 wymagała pilnej renowacji.

Tytuł projektu
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 na odcinku Żarki – Myszków

Nazwa beneficjenta
Województwo Śląskie

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie
Oś priorytetowa: 6. Transport
Działanie: 6.1 Drogi wojewódzkie
Poddziałanie: brak poddziałania

Finanse
Wartość projektu: 36 617 621,02 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 30 344 395,28 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

Głównymi przyczynami, które zdecydowały o zasadności realizacji projektu były czynniki infrastrukturalne dotyczące nieodpowiedniej jakości i stanu technicznego drogi wojewódzkiej nr 793 w województwie śląskim oraz niedostosowanie infrastruktury drogi do wzmożonego ruchu drogowego.

Co udało się zrealizować?

 • wykonano w całości nową konstrukcję drogi wojewódzkiej nr 793 i ujednolicono szerokość jezdni do 7,0 m,
 • wybudowano obustronne chodniki,
 • wybudowano jednostronną ścieżkę rowerową w nawierzchni bitumicznej o kolorze czerwonym,
 • wybudowano ciągi pieszo-rowerowe w miejscach ograniczonej szerokości pasa drogowego,
 • wybudowano infrastrukturę towarzyszącą:
  • kanalizację deszczową,
  • oświetlenie uliczne,
  • kanał technologiczny,
 • przebudowano skrzyżowania oraz zjazdy,
 • wybudowano nowe obiekty inżynierskie oraz przepusty,
 • przebudowano uzbrojenie terenu,
 • wprowadzono elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • wprowadzono stałą organizację ruchu.

Kto skorzysta z efektów projektu?

Mieszańcy miejscowości Żarki i Myszków oraz użytkownicy drogi wojewódzkiej nr 793, a także rowerzyści oraz piesi poprzez poprawę stanu bezpieczeństwa na drodze.

Jakie są główne korzyści projektu?

Wybudowano 5,43 km drogi wojewódzkiej nr 793 na odcinku Żarki-Myszków. Dostosowanie parametrów technicznych do potrzeb użytkowników zwiększyło przepustowość, a przede wszystkim poprawiło bezpieczeństwo użytkowania drogi.

Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś