Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Spółka Transgór jest licencjonowanym przewoźnikiem, z którego usług korzystają zarówno mieszkańcy województwa śląskiego, jak i Małopolski. Od wielu lat firma korzysta z autobusów napędzanych gazowo, co znacznie zmniejsza emisję szkodliwych substancji do środowiska w porównaniu z pojazdami napędzanymi ropą. Projekt zakupu kolejnych 7 niskoemisyjnych autobusów był koniecznością, która wpisuje się w politykę firmy. Zarządcy spółki zdają sobie bowiem sprawę, że im więcej niskoemisyjnych pojazdów na drogach, tym mniej zanieczyszczeń, hałasu i chorób powodowanych wdychaniem spalin.

Tytuł projektu
Zakup niskoemisyjnych środków transportu miejskiego zasilanych paliwem metanowym CNG

Nazwa beneficjenta
TRANSGÓR S.A.

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie
Oś priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie
Poddziałanie: 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT

Finanse
Wartość projektu: 7 421 820,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 5 032 850,00 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

Projekt wpisuje się w strategię spółki mającą na celu propagowanie oraz wzrost wykorzystania niskoemisyjnych środków transportu publicznego. Transgór S.A. jako jeden z niewielu przewoźników w regionie już od kilku lat wykorzystuje w swojej działalności autobusy gazowe. Realizacja ww. strategii mającej na celu wzrost wykorzystania niskoemisyjnych środków transportu zakłada również wzrost bezpieczeństwa i komfortu podróży pasażerów, co ma kluczowe znaczenie przy podejmowaniu decyzji o wyborze środka transportu przez podróżnych. Ponadto projekt kładzie nacisk na uzyskanie efektu ekologicznego, jakim będzie ograniczenie emisji spalin.

Co udało się zrealizować?

W ramach projektu zakupiono 7 niskoemisyjnych autobusów zasilanych paliwem metanowym CNG, przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami oraz wyposażonych m.in. w:

  • system monitoringu,
  • system bezprzewodowego dostępu do internetu oraz ładowarki USB,
  • urządzenia do dynamicznej informacji pasażerskiej i klimatyzację.

Kto skorzysta z efektów projektu?

Grupą docelową projektu są mieszkańcy województwa śląskiego korzystający z transportu publicznego na liniach autobusowych, które doposażone zostały w zakupiony w ramach projektu tabor. Pośrednio efekty projektu skierowane są również do wszystkich mieszkańców regionu, dzięki zmniejszeniu emisji szkodliwych związków do środowiska.  

Jakie są główne korzyści projektu?

  • Redukcja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz redukcja gazów cieplarnianych emitowanych przez autobusy,
  • Poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróżnych,
  • Dostosowanie autobusów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Projekt stał się podstawą do realizacji kolejnych działań skierowanych na popularyzację niskoemisyjnego transportu publicznego. Na terenie województwa małopolskiego spółka zakupiła 20 autobusów niskoemisyjnych. Planowane są kolejne inwestycje będące kontynuacją polityki spółki w zakresie wdrażania niskoemisyjnego transportu.

Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś