Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Nie odbędą się planowane nabory z osi priorytetowej VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy


2020-04-20 13:13

W związku z  przesunięciem środków z działania:

  • 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego
    oraz
  • 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy

na łagodzenie skutków pandemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 informujemy, że nie zostaną ogłoszone konkursy w ramach wymienionych działań, zaplanowane w Harmonogramie naboru wniosków, tj.:

  • planowany na maj nabór w ramach 2 i 5 typu projektów Poddziałania 8.3.2
  • planowany na czerwiec nabór w ramach 3 typu projektów Poddziałania 8.3.2
  • planowany na lipiec nabór w ramach Poddziałania 8.1.3
  • planowany na wrzesień nabór w ramach 7 i 8 typu projektów Poddziałania 8.3.2

ze względu na brak dostępnych środków na ich realizację.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś