Przejdź do treści głównej

Nasze miasta (nie) kuleją. Szkolenie z zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami


od 2019-10-09 [09:00] do 2019-10-10 [15:00]
Data publikacji: 2019-09-26 12:23

Zapraszamy na szkolenie 9-10 października do Dąbrowy Górniczej.

Organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w partnerstwie ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów

Termin i miejsce szkolenia:
Kiedy: 9-10 października 2019 r. (środa-czwartek)
O której: 9:00-15:00
Rejestracja: 8:30-9:00
Gdzie: Dąbrowa Górnicza. Szczegółowe adresy zostaną podane w mailu potwierdzającym uczestnictwo.

Tematyka szkolenia:

Szkolenie poświęcone będzie zasadzie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami zasadzie horyzontalnej w RPO WSL 2014-2020.

Szczególnie zapraszamy pracowników sektora publicznego odpowiedzialnych za inwestycje, planowanie przestrzenne, fundusze europejskie.

Warsztaty będą trwały dwa dni. Pierwszy dzień będzie miał charakter praktyczny i będzie polegał na eksploracji przestrzeni publicznej (w grupach ok. 10-osobowych) przy pomocy atrybutów symulujących różnego rodzaju niepełnosprawności bądź ograniczone sprawności. Uczestnikom towarzyszyć będą osoby z niepełnosprawnościami jako eksperci. Następnie poszczególne grupy dokonają wymiany refleksji i wrażeń oraz oceny odwiedzonej przestrzeni pod kątem dostępności.

W drugim dniu, pod okiem wykwalifikowanych ekspertów, uczestnicy będą zdobywać wiedzę dotycząca wdrażania dostępności w realizowanych i planowanych projektach i, na przykładzie odwiedzonych w pierwszy dzień przestrzeni, wypracują dla nich rozwiązania wprowadzające dostępność.

Prowadząca

Dr hab. inż. arch. Katarzyna Ujma-Wąsowicz, prof. PŚ
Towarzystwo Urbanistów Polskich.

Profesor na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Prezes Oddziału Śląskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich. Jej podstawowe zainteresowania badawcze oraz dydaktyczne oscylują wokół zagadnień związanych z ergonomicznym kształtowaniem wnętrz urbanistycznych i architektonicznych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki barier dostępności dla osób niewidomych i słabowidzących. Jest m.in. członkiem Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i należy do Kapituły ogólnopolskiego konkursu „Lider Dostępności”, organizowanego przez Fundację Integracja przy współudziale TUP. 

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja trwa od 26.09.2019 r. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO.
UWAGA – istnieje możliwość zapisów tylko na drugi dzień szkolenia, tj. 10 października. W tum celu należy wypełnić TEN FORMULARZ REJESTRACYJNY.

Istnieje możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji, gdy zostanie osiągnięta maksymalna liczba uczestników.

  • Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.
  • Szkolenia są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
  • Informujemy, że szkolenie jest BEZPŁATNE.
  • Zachęcamy do wpisywania pytań lub zagadnień do poruszenia na szkoleniu przez trenera (w polu UWAGI w formularzu rejestracyjnym).

»»WAŻNE««
! Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń na szkolenie celem umożliwienia udziału w nim jak najszerszego grona beneficjentów/potencjalnych beneficjentów Programu.
!! W związku z czym prosimy o wpisanie w formularzu rejestracyjnym komórki organizacyjnej, którą Państwo reprezentują w swojej instytucji (wydział, departament, referat, zespół itp.).
!!! Również z tego względu ograniczamy udział w szkoleniu maksymalnie do 2 osób z jednej Instytucji.
!!!! Rezygnację z udziału w szkoleniu należy zgłosić na adres e-mail podany w potwierdzeniu zakwalifikowania osoby na dane szkolenie, co najmniej na dwa dni robocze przed terminem szkolenia do godz. 15:00, pod rygorem odmowy zapisu na kolejne szkolenia.

Kontakt:

Agata Woźniak, agata.wozniak@slaskie.pl

tel. +48 32 77 99 181Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś