Przejdź do treści głównej

Nabory pozakonkursowe z włączenia społecznego


2020-11-12 13:10

Ogłosiliśmy nabory pozakonkursowe nr:


W przypadku projektów pozakonkursowych wnioskodawcą może być jedynie podmiot określony w załączniku nr 4 do SZOOP jako „Podmiot, który będzie wnioskodawcą”.

W ramach naboru nr RPSL.09.02.07-IZ.01-24-400/20 przewiduje się następujące wsparcie:

1. Działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny wspierające proces deinstytucjonalizacji, w tym:

a. wsparcie usług na rzecz dzieci, kandydatów i rodzin uczestniczących w procesie adopcji,
b. koordynacja i monitorowanie pracy ośrodków adopcyjnych w województwie śląskim służące podniesieniu jakości świadczonych usług,
c. promowanie i upowszechnianie idei adopcji (jako wsparcie uzupełniające).


W naborze nr RPSL.09.03.02-IZ.01-24-401/20 dofinansowanie można otrzymać na:

1. Koordynację rozwoju ekonomii społecznej, w tym:

a. tworzenie regionalnej sieci współpracy OWES,
b. inicjowanie współpracy na rzecz ekonomii społecznej,
c. wyznaczanie kierunków rozwoju ekonomii społecznej,
d. kreowanie i promocja marki ekonomii społecznej w regionie, w tym w zakresie stosowania odpowiedzialnych zamówień publicznych.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś