Przejdź do treści głównej

Nowy nabór wniosków z poddziałania 7.4.2. Outplacement – konkurs


2019-10-25 12:45

25 października Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach otwiera nabór wniosków z poddziałania:

7.4.2. Outplacement – konkurs nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-076/19

Kto może otrzymać dofinansowanie?
Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Wsparcie typu outplacement dla:

 • przedsiębiorców i pracowników zagrożonych zwolnieniem,
 • przewidzianych do zwolnienia
 • lub zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika oraz dla osób odchodzących z rolnictwa;

w szczególności:

 1. doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania jako obowiązkowy element wsparcia;
 2. poradnictwo psychologiczne;
 3. pośrednictwo pracy;
 4. szkolenia, kursy, studia podyplomowe;
 5. staże;
 6. subsydiowanie zatrudnienia;
 7. sfinansowanie kosztów dojazdu do miejsca zatrudnienia lub dodatek relokacyjny na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia;
 8. wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej połączone ze wsparciem przygotowującym do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej realizowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (obowiązującymi na dzień ogłoszenia konkursu);
 9. wsparcie pomostowe w postaci pomocy finansowej realizowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (obowiązującymi na dzień ogłoszenia konkursu) realizowane jedynie w połączeniu ze wsparciem wymienionym punkt wyżej.

Termin składania wniosków
Od 28 listopada 2019 (od godz. 0:00:00) do 9 stycznia 2020 (do godz. 12:00:00).

Planowane rozstrzygnięcie konkursu
Maj 2020.

Budżet naboru
Ponad 10,2 mln zł.

Już teraz przeczytaj więcej w ogłoszeniu o naborze i złóż wniosek!

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś