Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Nabór fiszek projektowych w programie Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w ramach interwencji dotyczącej rozwoju infrastruktury organizacji badawczych - przedłużenie naboru


2022-09-22 09:12

Zapraszamy do składania fiszek projektowych dot. infrastruktury badawczej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, zgodnie z postanowieniami Kontraktu Programowego. Proces ten umożliwi formalny udział twojego projektu w planowanych konkursach.

Opis osi priorytetowej

Priorytet I: Inteligentne Śląskie
Cel szczegółowy: (i) Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

W ramach środków przeznaczonych w programie Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na finansowanie kluczowej infrastruktury badawczej przeznaczono do rozdysponowania 50 milionów EUR. Interwencja oferowana ze środków EFRR obejmować będzie wsparcie przedsięwzięć przyczyniających się do podnoszenia innowacyjności regionu poprzez poprawę jakości infrastruktury badawczej w organizacjach badawczych. Wsparcie obejmować będzie budowę nowej oraz modernizację istniejącej/dostosowanie infrastruktury badawczej wraz z zakupem i montażem aparatury i urządzeń laboratoryjnych w organizacjach badawczych.

Wsparciem objęte zostaną inwestycje niezbędne do realizacji agend badawczych obejmujących Regionalne Inteligentne Specjalizacje takie jak:

  • Energetyka,
  • Medycyna,
  • Technologie informacyjne i komunikacyjne,
  • Zielona gospodarka,
  • Przemysły wschodzące.

Jak złożyć projekt

Fiszki projektowe opracowane na podstawie załączonego formularza i opisu procesu identyfikacji przedsięwzięć na poziomie regionalnym należy przesłać na adresy mailowe:

Termin złożenia projektu

Do 30 września 2022 r.

Załączniki do pobrania:

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś