Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Nabór ekspertów do programu FE SL 2021-2027 – zapowiedź


2022-12-09 12:08

W związku z przyjęciem przez Komisję Europejską programu "Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027", informujemy o planowanym uruchomieniu naboru na ekspertów FE SL 2021-2027.

O naborze

Nabór na ekspertów zostanie otwarty w styczniu 2023 r. i będzie miał charakter ciągły. Oznacza to, że do momentu zamieszczenia na stronie komunikatu o jego zakończeniu, będzie można stale aplikować o wpis do Wykazu ekspertów FE SL 2021-2027.

Informacja o uruchomieniu naboru zostanie opublikowana na stronie programu.

Niezwłocznie po zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Śląskiego Listy dziedzin objętych FE SL 2021-2027 oraz Wymagań dla osób aplikujących o wpis do Wykazu FE SL 2021-2027 opublikujemy je na stronie, abyś mógł zapoznać się z nimi jeszcze przed oficjalnym otwarciem naboru.

Wymogi wobec kandydatów

W perspektywie 2021-2027 formularze aplikacyjne kandydatów na ekspertów składane będą w dedykowanym naborowi Module Eksperci w LSI 2021.

Chcąc aplikować o wpis do Wykazu ekspertów FE SL 2021-2027, zostaniesz poproszony o złożenie:

  1. skanów dokumentów potwierdzających posiadaną wiedzę (wykształcenie), umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia;
  2. oświadczeń składanych pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń:
    • o niekaralności za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,
    • o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
    • o prawdziwości dokumentów poświadczających posiadaną wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w dziedzinie objętej programem FE SL 2021-2027, w ramach której aplikujesz.


Oświadczenia powinny zostać podpisane podpisem kwalifikowanym, podpisem osobistym albo poprzez profil zaufany. Ich wzór będzie dostępny w Module Eksperci oraz na stronie internetowej programu.

Więcej informacji wraz z instrukcją dotyczącą korzystania z Modułu Eksperci opublikujemy razem z ogłoszeniem o naborze.

Zachęcamy do śledzenia komunikatów pojawiających się na stronie internetowej.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś