Przejdź do treści głównej

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Rudzie Śląskiej – Etap I i II


Przedmiotem projektu była modernizacja oświetlenia ulicznego w Rudzie Śląskiej w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ledowych w następujących lokalizacjach: ul. Lwa Tołstoja, ul. Kościelna, ul. Żelazna, ul. Konstytucji, ul. Ustronna (Etap I) oraz ul. Piotra Niedurnego, ul. Weteranów, ul. gen. Hallera i ul. Obrońców Westerplatte (Etap II). Zgodnie z obowiązującymi normami zaplanowano modernizację istniejących ponad 150 lamp sodowych oraz zakup nowych słupów i punktów oświetleniowych na terenie wybranych ulic w Rudzie Śląskiej, stwarzając tym samym sieć nowoczesnych punktów oświetleniowych w technologii LED. Poprzez montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego nie tylko zmniejszy się energochłonność sektora publicznego oraz zapotrzebowanie na energię na terenie Miasta Ruda Śląska, ale również zwiększy się bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego.

Tytuł projektu
Modernizacja oświetlenia ulicznego w Rudzie Śląskiej – Etap I oraz Etap II

Nazwa beneficjenta

Miasto Ruda Śląska

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie

Oś priorytetowa: 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie
Poddziałanie: 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT

Finanse

Wartość projektu: 821 153,04 zł (Etap I) + 1 753 941,19 zł (Etap II)
Dofinansowanie projektu z UE: 102 625,28 zł (Etap I) + 547 962,57 zł (Etap II)

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

Projekt powoduje zmniejszenie zużycia energii i poziomu zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery poprzez poprawę efektywności energetycznej oświetlenia. Oświetlenie, przed realizacją projektu, wpływało na zanieczyszczenie powietrza, zwiększone odprowadzanie CO2 do atmosfery, miało negatywny wpływ na zdrowie mieszkańców oraz generowało wysokie koszty eksploatacji, w tym energii elektrycznej. Realizacja przedmiotowego projektu w znacznym stopniu ograniczyła te negatywne zjawiska. Inwestycja nie wywoła negatywnego wpływu na środowisko, a jej oddziaływanie długofalowe ma charakter pozytywny.

Co udało się zrealizować?

W 100% zrealizowano założenia projektu. W sumie wymieniono i zabudowano 46 opraw typu LED na ulicach Lwa Tołstoja, Ustronnej, Konstytucji, Żelaznej i Kościelnej.

Drugi etap projektu zakładał modernizację oświetlenia kolejnych ulic Rudy Śląskiej. Wykonawca zdołał wykonać wszystkie założenia, dzięki czemu wymieniono i zabudowano 134 oprawy typu LED przy ulicach Piotra Niedurnego, Weteranów, gen. Hallera oraz Obrońców Westerplatte.

Kto skorzysta z efektów projektu?

Projekt obejmuje swoim oddziaływaniem mieszkańców Rudy Śląskiej oraz osoby z innych regionów Polski przejeżdżające przez Rudę Śląską.

Jakie są główne korzyści projektu?

  • obniżanie kosztów utrzymania oświetlenia ulicznego (mniejsze zużycie energii elektrycznej);
  • zwiększanie kontroli nad funkcjonowaniem systemów oświetlenia;
  • ograniczenie emisji CO2 do atmosfery w drodze redukcji zużycia energii elektrycznej;
  • stopniowe wycofywanie szkodliwych dla środowiska technologii;
  • zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego;
  • wzrost poczucia bezpieczeństwa i zadowolenia mieszkańców;
  • poprawa wizerunku obszaru zurbanizowanego.
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.


Linki zewnętrzne
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś