Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Mini-hotel i profesjonalna kuchnia w sosnowieckiej szkole zawodowej


Przeprowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach i Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu diagnozy regionalnego i lokalnego rynku pracy wykazały, że pracodawcy poszukują pracowników wykwalifikowanych w zawodach deficytowych (takich jak cukiernik, kucharz, technik hotelarstwa, technik organizacji reklamy czy technik ekonomista). Na zgłaszane przez przedsiębiorców zapotrzebowanie postanowiło zareagować Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZIU) w Sosnowcu, podejmując się realizacji dwóch projektów unijnych, których celem było podniesienie kwalifikacji uczniów szkolących się we wskazanych wyżej zawodach. Wiosną 2019 r., dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich, CKZIU otworzyło nowoczesną bazę edukacyjną, wyposażoną w najnowocześniejszy sprzęt, używany jedynie w najlepszych światowych restauracjach i hotelach.

Tytuł projektu
Nadbudowa i przebudowa budynku dydaktycznego CKZIU, zlokalizowanego przy ul. Grota Roweckiego 66 w Sosnowcu

Nazwa beneficjenta
Sosnowiec miasto na prawach powiatu

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie
Oś priorytetowa: XII. Infrastruktura edukacyjna
Działanie: 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego
Poddziałanie: 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego ZIT

Finanse
Wartość projektu: 6 079 270,45 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 3 338 844,68 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

Podstawą realizacji projektu było zapotrzebowanie lokalnego i regionalnego rynku pracy na zawody deficytowe (branża hotelarska, gastronomiczna, ekonomiczno-reklamowa), jak również związana z nim potrzeba dostosowania oferty kształcenia zawodowego do wymogów rynku pracy.

Powyższe wynikało bezpośrednio z diagnozy rynku pracy, opartej o badania przeprowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach i Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu, oraz publikowane przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej wyniki diagnozy stanu szkolnictwa zawodowego w Polsce w kontekście powiązań z otoczeniem. Do podjęcia decyzji w sprawie realizacji projektu przyczyniły się również zgłaszane przez środowisko pracy opinie dotyczące zapotrzebowania na konkretne zawody.

Co udało się zrealizować?

W wyniku realizacji projektu polegającej na nadbudowie i przebudowie istniejącego obiektu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Grota Roweckiego w Sosnowcu powstała nowoczesna infrastruktura edukacyjna szkolnictwa zawodowego, w pełni dostosowana do potrzeb osób z  niepełnosprawnościami.

Nowe zespoły pomieszczeń i pracowni dydaktycznych na potrzeby kształcenia zawodowego w branży gastronomicznej, hotelarskiej i ekonomiczno-reklamowej zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt oraz pomoce naukowe do praktycznej nauki zawodu o parametrach odpowiadających najwyższym standardom obowiązującym na rynku usług gastronomiczno-hotelarskich i ekonomiczno-reklamowych.

Na parterze budynku powstała pracownia dla branży ekonomiczno-reklamowej z pełnym węzłem sanitarnym i pomieszczeniami gospodarczymi, wyposażona w  nowoczesne komputery, symulator giełdy (namiastka giełdy papierów wartościowych) oraz maszynę do tworzenia koszulek reklamowych.

Na pierwszym piętrze znajduje się mini-hotel (sypialnia, łazienka, salon, recepcja oraz pomieszczenia na czystą i brudną bieliznę), dający uczniom klasy hotelarskiej możliwość poznania zasady funkcjonowania podobnych obiektów w warunkach zbliżonych do rzeczywistości.

Najważniejszą część obiektu stanowi pracownia gastronomiczna wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt, będący na wyposażeniu jedynie najlepszych lokali gastronomicznych na świecie. Do pracowni przynależy:

 • profesjonalna kuchnia stworzona na wzór najnowocześniejszych kuchni w najlepszych restauracjach,
 • chłodnie,
 • pracownia cukiernicza,
 • część restauracyjna służąca do nauki obsługi gości hotelowych.

Powstała nowoczesna baza dydaktyczna z rozwiązaniami unikalnymi w skali Europy Środkowo-Wschodniej (jedyna tak nowoczesna szkolna kuchnia w Polsce) zapewnia uczniom CKZIU doskonałe warunki kształcenia zawodowego.

Kto skorzysta z efektów projektu?

Począwszy od końca marca 2019 r. w zmodernizowanej szkole odbywają się warsztaty kształcenia zawodowego dla kilku grup złożonych z uczniów CKZIU w branży gastronomicznej, ekonomicznej i reklamy. Prowadzone warsztaty są efektem projektu „Edukacja krokiem do sukcesu zawodowego” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z poddziałanie 11.2.1 w ramach RPO WSL 2014-2020.

Zainteresowanie jakim cieszy się nowoczesna infrastruktura szkoły, wskazuje na to, że korzystać z niej będą nie tylko uczniowie z terenu Sosnowca, ale również osoby z innych szkół i placówek województwa śląskiego, a w szerszej perspektywie także uczniowie z całej Polski.

Jakie są główne korzyści projektu?

W wyniku nadbudowy i przebudowy dawnego obiektu CKZIU przy ul. Grota Roweckiego w Sosnowcu powstała nowoczesna infrastruktura edukacyjna, która:

 • wzmocni system szkolnictwa zawodowego w mieście i regionie,
 • przyczyni się do aktywizacji zawodowej młodzieży i dorosłych
 • oraz wpłynie na wzrost ich udziału w zatrudnieniu.

Dzięki stworzeniu doskonałych warunków kształcenia zawodowego, zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy również poprzez zakup specjalistycznego sprzętu i pomocy naukowych o najwyższych standardach, nastąpi poprawa jakości kształcenia zawodowego i poszerzy się oferta edukacyjna Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu. Powstałe nowoczesne zaplecze dydaktyczne z branży gastronomicznej, hotelarskiej, ekonomicznej i reklamowej służyć będzie uczniom CKZIU w zdobywaniu kwalifikacji, poszukiwaniu zatrudnienia w zawodzie i podjęciu pracy po zakończeniu edukacji.

Nowa baza kształcenia zawodowego będzie stanowić podstawę utworzenia dużego Ośrodka Egzaminacyjnego z uprawnieniami do organizowania i przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w ramach kształconych zawodów.

Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś