Przejdź do treści głównej

Mieszkańcy województwa śląskiego mierzą wysoko!


Spora część osób, która w województwie śląskim wykonuje prace na wysokościach, nie posiada właściwych kwalifikacji i uprawnień z zakresu alpinizmu przemysłowego. Problem ten wynika głównie z braku środków finansowych – pracodawcy nieczęsto decydują się na dokształcanie swoich pracowników, szczególnie w tak specyficznym kierunku. Realizacja szkoleń z zakresu alpinizmu przemysłowego miała umożliwić osobom pracującym na wysokości zdobycie odpowiednich kwalifikacji oraz wpłynąć pozytywnie na wojewódzki rynek pracy. Grupa Cargo, która wystartowała z pomysłem projektu, założyła, że tego typu szkolenia mogą pomóc w znalezieniu pracy tym osobom, które obecnie pozostają bez zatrudnienia.

Tytuł projektu
Mierz wysoko! szkolenia alpinizmu przemysłowego szansą na rozwój

Nazwa beneficjenta
Grupa Cargo Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie
Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie: 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych
Poddziałanie: brak poddziałania

Finanse
Wartość projektu: 1 891 872,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 702 684,80 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

Przedsięwzięcie stanowi odpowiedź na duże zainteresowanie tego typu szkoleniami w regionie. Poza tym realizacja projektu wpłynęła na:

 • poprawę sytuacji na rynku pracy poprzez organizację szkoleń z zakresu alpinizmu przemysłowego,
 • podniesienie potencjału edukacyjnego 120 dorosłych osób (6 kobiet i 114 mężczyzn) z województwa śląskiego, które z własnej inicjatywy chciały podnieść swoje kwalifikacje,
 • wyposażenie uczestników projektu w umiejętności niezbędne do bezpiecznego wykonywania prac na wysokości.

Co udało się zrealizować?

Między 1 maja 2018 a 30 kwietnia 2019 r. przeprowadzono serię certyfikowanych szkoleń z zakresu alpinizmu przemysłowego (IRATA oraz SPRAT), a także pierwszej pomocy w pracy na wysokościach. Udało się przeszkolić i wydać uprawnienia:

 • 104 osobom na 120 przystępujących do szkolenia "IRATA",
 • 105 osobom na 117 przystępujących do szkolenia "SPRAT",
 • 116 osobom na 116 przystępujących do szkolenia "Pierwsza pomoc w pracy na wysokościach".

Kto skorzysta z efektów projektu?

Grupę docelową projektu stanowiły osoba pełnoletnie zamieszkujące, pracujące lub uczące się na terenie województwa śląskiego, które z własnej inicjatywy podjęły się uczestnictwa w szkoleniach podnoszących kwalifikacje.

Jakie są główne korzyści projektu?

Nadanie międzynarodowych uprawnień w zakresie alpinizmu przemysłowego (IRATA oraz SPRAT) oraz pierwszej pomocy w pracy na wysokościach, co wpływa na:

 • poprawę bezpieczeństwa osób pracujących na wysokościach,
 • podniesienie kwalifikacji osób pracujących na wysokościach lub pozostających bez zatrudnienia.
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś