Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Jak wprowadzać nowe zamówienia do rejestru w LSI 2014?


2019-10-30 12:44

W nawiązaniu do ogłoszonej 9 lipca zmiany sposobu działania mechanizmu próby losowej oraz konieczności zamieszczania plików w rejestrze postępowań i dokumentów, przypominamy podstawowe zasady wprowadzania nowych zamówień do Rejestru postępowań / zamówień i dokumentów.

Zgodnie z Instrukcją wypełniania Rejestru postępowań / zamówień i dokumentów w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS w rejestrze klasyfikujemy postępowania w podziale na:

  1. przeprowadzone na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
  2. przeprowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności – powyżej 50 000 zł netto.
  3. przeprowadzone w oparciu rozeznanie rynku – pomiędzy 20 000 zł netto a 50 000 zł netto.
  4. pozostałe – wydatki poniżej 20 000 zł (z zastosowaniem rekomendowanej zasady: jedno postępowanie dla wszystkich takich wydatków rozliczanych w danym WNP).


Tryby postępowań stosujemy zgodnie z zapisami w rozdziale 6.5 Zamówienia udzielane w ramach projektów w dokumencie Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Zasady zaznaczania w systemie LSI2014 każdego rodzaju postępowania zostały przedstawione na zamieszczonej poniżej infografice.

WAŻNE!

♦ Wprowadzane w rejestrze postępowania należy oznaczać zgodnie ze stanem faktycznym. Błędne oznaczenie spowoduje zaburzenia otrzymanego wyniku próby losowej w zakresie listy wylosowanych dokumentów, a w praktyce może spowodować znaczne wydłużenie weryfikacji wniosku o płatność, z uwagi na proces wyjaśnienia wszystkich okoliczności pomyłki i poprawę danych.

♦  Należy pamiętać, aby nie powielać rejestracji wprowadzonych postępowań oraz zamówień.

♦  Bez porozumienia z Opiekunem po stronie IZ nie powinny być dokonywane zmiany w postępowaniach/zamówieniach, czy dokumentach, które zostały już użyte we wniosku o płatność – w szczególności w zakresie zmian trybów zamówień wskazanych w LSI. Takie czynności każdorazowo mają wpływ na czas weryfikacji wniosku o płatność z uwagi na proces wyjaśnienia wszystkich okoliczności wprowadzonych zmian.

Wizualizacja:

Wprowadzenie nowych zamówień do Rejestru postępowań zamówień i dokumentów w LSI 2014 - infografika

Obraz 1. Podgląd możliwych rozwiązań przy wprowadzaniu postępowania do rejestru w LSI 2014.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś