Przejdź do treści głównej

LSI- jak szybko i sprawnie złożyć do urzędu gotowy dokument


2017-11-03 12:59

Publikujemy infografikę przedstawiającą dwie metody składania gotowych dokumentów do SEKAP.
Rekomendowaną przez nas automatyczną oraz "ręczną" obarczoną ryzykiem wystąpienia problemów przy weryfikacji sumy kontrolnej CRC.

Infografika: LSI jak szybko i sprawnie złożyć do urzędu gotowy dokument

Tekst alternatywny

Infografika: ”Procedura składania dokumentów”
Na grafice w układzie pionowym przedstawiono informacje na temat elektronicznego obiegu dokumentów. Grafika składa się z trzech pionowych sekcji (bloków).
Na samej górze znajduje się tytuł infografiki – „Procedura składania dokumentów”.

Sekcja pierwsza nosi tytuł – „LSI RPO WSL 2014-2020” – zaprezentowany w postaci logotypu na błękitnym tle.
Sekcja druga nosi tytuł –„SEKAP” – zaprezentowany w postaci logotypu na fioletowym tle.
Sekcja trzecia nosi tytuł –„Elektroniczny obieg dokumentów w urzędzie” – zaprezentowany na zielonym tle.
Sekcje powiązane są wzajemnie, co zobrazowano przy pomocą strzałek o zwrocie i kierunku zgodnym z tym, gdzie w danym momencie obiegu znajdują się dokumenty. W pierwszej sekcji, poniżej logotypu znajduje się ramka z informacją: „LSI wylicza CRC z pliku PDF.”
Pod ramką umieszczono piktogram symbolizujący przesyłane dokumenty. Piktogram jest opatrzony znaczkiem CRC w formie słoneczka co oznacza, że dokumenty są gotowe do przesłania, co użytkownik może uczynić na dwa sposoby.

Poniżej znajduje się jeszcze jeden blok informacyjny, zatytułowany: „Dwie metody składania dokumentów do SEKAP”.
Po lewej stronie znajdują się przypisy do pierwszej części infografiki. Zielona gwiazdka została opatrzona dużym napisem „Rekomendujemy!” i informacjami: „Automatyczne wysyłanie dokumentu do SEKAP. Jedno kliknięcie przycisku automatycznie przesyła dokument do SEKAP. Dalsze kroki realizujesz po zalogowaniu się do SEKAP.” Przy granatowej gwiazdce napisano natomiast: „Ręczne” wysyłanie dokumentu do SEKAP. 1.pobierz plik PDF i zapisz go na dysku komputera, 2.zaloguj się do SEKAP, 3.wybierz odpowiednią usługę, 4.wypełnij dokument, 5.podłącz wcześniej pobrany plik PDF i prześlij dokument.” Poniżej dodano jeszcze informacje dodatkowe: „Bardzo ważne! Pobranego na komputer pliku PDF nie otwieraj w czytniku PDF i nie zapisuj go z użyciem „Zapisz”. Niektóre czytniki dopisują własne elementy do pliku, co powoduje, że taki plik będzie miał inne CRC i nie zostanie poprawnie zweryfikowany.”
Po prawej stronie umieszczono trzy wykresy kołowe, a nad nimi tytuł: „Wykorzystanie automatycznego wysyłania do SEKAP”.

Pierwszy wykres, opatrzony skrótem WND, wskazuje:
46% - wysyłanie ręczne, kolor niebieski okręgu.
54% - wysyłanie automatyczne, kolor zielony okręgu.

Drugi wykres, opatrzony skrótem WNP, wskazuje:
70% - wysyłanie ręczne, kolor niebieski okręgu.
30% - wysyłanie automatyczne, kolor zielony okręgu.

Trzeci wykres, opatrzony napisem Harmonogram (WFS, WUP), wskazuje:
67% - wysyłanie ręczne, kolor niebieski okręgu.
33% - wysyłanie automatyczne, kolor zielony okręgu.

Na samym końcu zamieszczono informację: „Szacunkowe dane na 2017 na podstawie lsi.slaskie.pl".


Linki zewnętrzne
Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś