Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

2017-10-19 12:48

Jak duży jest Lokalny System Informatyczny Województwa Śląskiego? Jak wielu ma użytkowników? Dowiesz się tego z przygotowanej przez nas infografiki.

Infografika: jak duży jest LSI

Tekst alternatywny:

Infografika: ”Jak duży jest Lokalny System Informatyczny?”
Na grafice w układzie pionowym przedstawiono informacje na temat LSI2014. Grafika składa się z trzech pionowych sekcji (bloków).

Pierwsza sekcja jest sekcją tytułową. Na samej górze znajduje się tytuł infografiki – „Jak duży jest Lokalny System Informatyczny?”, a pod nim podstawowe informacje o systemie: "Uruchomiony w 2015 r. dla obsługi RPO WSL 2014-2020 wdrażanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Śląskie Centrum Przedsiębiorczości oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach".

Sekcja druga nosi tytuł "Ogłoszone nabory" i prezentuje wykresy słupkowe i kołowe przedstawiające procent naborów ogłoszonych przez poszczególne instytucje w poszczególnych latach.

Po lewej stronie umieszczono wykresy w podziale na lata.

Pierwszy wykres słupkowy wskazuje, że w 2015 r. ogłoszono prawie 50 naborów, w 2016 r. było ich ponad 100, a dotychczas w 2017 r. liczba naborów ogłoszonych również zbliża się do 100.

Wykres kołowy pokazuje ile procent ze wszystkich ogłoszonych dotychczas naborów przypada na poszczególne lata. Wynika z niego, że w 2015 r. ogłoszono 18% wszystkich naborów, w 2016 r. było to 48%, a dotychczas w 2017 r. - 34%.

Po prawej stronie umieszczono wykresy w podziale na instytucje.

Wykres słupkowy wskazuje, że najwięcej naborów ogłosił Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ponad 100), następnie Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego (poniżej 100), Wojewódzki Urząd Pracy (prawie 50 naborów), Śląskie Centrum Przedsiębiorczości i Wydział Rozwoju Regionalnego (obydwie instytucje zdecydowanie poniżej 50 ogłoszonych naborów).

Wykres kołowy pokazuje, że Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ogłosił 44% wszystkich naborów, Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego - 35%, Wojewódzki Urząd Pracy - 17%, Śląskie Centrum Przedsiębiorczości - 3%, a Wydział Rozwoju Regionalnego 1% dotychczasowych naborów.

Trzecia sekcja została zatytułowana "LSI2014 w liczbach". Po lewej stronie przedstawione zostały najważniejsze liczbowe informacje związane z Lokalnym Systemem Informatycznym, a po prawej ich wizualizacja w postaci ikonek. Jedna ikona oznacza 1000.

Informacje w liczbach o LSI2014:

11 tysięcy użytkowników (po prawej 11 ikon symbolizujących człowieka);

9,5 tysiąca profili (9 ikon oznaczających profil użytkownika);

15,2 tysiąca projektów (15 żarówek symbolizujących projekty);

38 tysięcy wytworzonych dokumentów (38 ikonek dokumentu).

U samego dołu infografiki znajdujemy informację: "Poglądowe informacje aktualne na koniec września 2017 r. Źródło informacji: lsi.slaskie.pl.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś