Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Kontrola, nieprawidłowości, nadużycia finansowe oraz zasada trwałości w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w projektach współfinansowanych z RPO WSL na lata 2014-2020- szkolenie 04.07.2019 r.


Pytanie 1. Czy w projektach rozliczanych ryczałtowo wskaźniki mogą zostać przekroczone?

Odpowiedź.

Tak, mogą zostać przekroczone. Zgodnie z umową o dofinansowanie Beneficjent jest zobligowany do osiągnięcia danych wskaźników na określonym – minimalnym – poziomie. Niemniej, przekroczenie wskaźników nie powoduje zmian w zakresie wysokości rozliczanej kwoty ryczałtowej.

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie 2. Jakie dokumenty trzeba zamieścić we wniosku końcowym?

Odpowiedź.

Wraz z wnioskiem końcowym zamieszczane są te same dokumenty, do których Beneficjent jest zobligowany każdym innym wnioskiem o płatność. Wniosek końcowy różni się od innych – co do zasady – koniecznością wykazania, iż zachowano montaż finansowy na całym projekcie oraz osiągnięto wskaźniki.

a) W zakresie projektów ryczałtowych – dokumenty, jakie trzeba zamieścić wraz z wnioskiem o płatność, który rozlicza kwotę/y ryczałtową/e są wskazane w umowie o dofinansowanie. Jeśli w końcowym wniosku rozliczana jest jakaś kwota ryczałtowa (albo wszystkie), należy załączyć dokumenty określone w umowie rozliczające dane zadanie/a.

b) W zakresie pozostałych projektów – dokumenty, do których Beneficjent został zobowiązany komunikatem IZ w zakresie rozliczania wniosków o płatność składanych po 01.07.2019 r. (https://rpo.slaskie.pl/czytaj/rozliczanie_wydatkow_od_1_lipca_efs_061419).

Opracowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś