Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Kontrola, nieprawidłowości i nadużycia finansowe oraz zasada trwałości w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


od 2018-11-07 [09:00] do 2018-11-07 [15:00]
Data publikacji: 2018-10-23 08:43

Zapraszamy na szkolenie 7 listopada do Katowic.

Kontrola, nieprawidłowości i nadużycia finansowe oraz zasada trwałości w projektach współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Termin i miejsce szkolenia:
Termin: 7 listopada 2018 r. (środa)
Godz. szkolenia: 9:00-15:00
Rejestracja: 8:30-9:00
Miejsce: Katowice

Tematyka szkolenia:

  • Podstawy prawne regulujące zadania monitoringu, kontroli. Terminy i zakres kontroli oraz przygotowanie projektu do kontroli. Kontrola wniosków o płatność i dokumentów księgowych.

  • Definicja nieprawidłowości, obszary wrażliwe na wystąpienie nieprawidłowości, informowanie o nieprawidłowościach, konsekwencje wystąpienia nieprawidłowości.

  • Podstawy prawne ustaleń dotyczących nieprawidłowości i uchybień. Obliczanie wysokości korekty finansowej (metody obliczania). Nadużycia finansowe. Zapobieganie i sposoby postępowania w sytuacjach nadużyć finansowych.

  • Zasady odzyskiwania środków, postępowania karne, postępowania w sprawach o naruszenia dyscypliny finansów publicznych, wykluczenie z możliwości ubiegania się o wsparcie ze środków europejskich. Zagadnienia związane z trwałością projektu. Panel dyskusyjny - wymiana doświadczeń, analiza dobrych praktyk.

Prowadzący:

Piotr Ryza  – kierownik Referatu kontroli projektów Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja trwa od 25.10.2018 r. (godzina 09:00) do 02.11.2018 r. (godzina 15:00). Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie  FORMULARZA REJESTRACYJNEGO
Istnieje możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji, gdy zostanie osiągnięta maksymalna liczba uczestników.

• Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.
• Szkolenia są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
• Informujemy, że szkolenie jest BEZPŁATNE.
Zachęcamy do wpisywania pytań lub zagadnień do poruszenia na szkoleniu przez trenera (w polu UWAGI - w formularzu rejestracyjnym).

»»WAŻNE««
! Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń na szkolenie celem umożliwienia udziału w nim jak najszerszego grona beneficjentów/potencjalnych beneficjentów Programu.
!! W związku z czym prosimy o wpisanie numeru wniosku/umowy o dofinansowanie projektu realizowanego (lub planowanego do realizacji) w ramach RPO WSL 2014-2020 w formularzu rejestracyjnym, co zwiększy szanse na pozytywną rekrutację na szkolenie.
!!! Również z tego względu ograniczamy udział w szkoleniu maksymalnie do 2 osób z jednej Instytucji.
!!!! Zgłoszenia uczestników, którzy brali już udział w szkoleniu z danego zakresu będą odrzucane.
!!!!! Rezygnację z udziału w szkoleniu należy zgłosić na adres e-mail podany w potwierdzeniu zakwalifikowania osoby na dane szkolenie, co najmniej na dwa dni robocze przed terminem szkolenia do godz. 15:00, pod rygorem odmowy zapisu na kolejne szkolenia.

Kontakt:
Anna Beta szkoleniarpo@slaskie.pl

tel. +48 32 77 99 186Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś