Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Konsultacje społeczne projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030


2021-03-15 11:30

Rozpoczynamy konsultacje społeczne projektu „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030".

Regionalna Strategia Innowacji 2030

Departament Rozwoju Regionalnego prowadzi prace nad nową Regionalną Strategia Innowacji w ramach projektu pt. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO II)”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020 z poddziałania 1.4.1. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji.

Aktualizacja dokumentu prowadzona jest w oparciu o zasadę szerokiego partnerstwa. Projekt „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030” jest opracowywany przez Zespół Naukowy złożony z przedstawicieli:

  • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Departamentu Rozwoju Regionalnego, Referatu Regionalnej Strategii Innowacji,
  • Parku Naukowo-Technologicznego „Technopark Gliwice”,
  • Ekspertów PNT „Technopark Gliwice,
  • Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych.

Dokument uwzględnia najnowsze zalecenia Komisji Europejskiej w programowaniu regionalnego rozwoju innowacji na lata 2021-2030, w szczególności dotyczące procesu przedsiębiorczego odkrywania, identyfikacji inteligentnych specjalizacji oraz rozwoju technologicznego regionu.

Przyjęcie dokumentu przez Sejmik Województwa Śląskiego planowane jest na połowę 2021 r. tj. po opracowaniu „Prognozy oddziaływania na środowisko” i przeprowadzeniu ostatecznych konsultacji społecznych.

Czekamy na Twoje uwagi

Uwagi do projektu prosimy przesyłać do 15 kwietnia 2021 r. wyłącznie na załączonym formularzu elektronicznym na adresy:

Uwagi przesłane po wskazanym terminie nie zostaną rozpatrzone.

Projekt „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030” oraz formularz do przesyłania uwag są dostępne w załącznikach poniżej.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś