Przejdź do treści głównej

W 2015 roku w gminie Kłobuck mieszkało ok. 540 dzieci w wieku do 2 roku życia oraz ponad 1000 do 4 roku życia. Niestety w tym samym czasie na terenie gminy nie funkcjonował ani jeden żłobek, po tym jak ostatnia tego typu placówka została zamknięta w 2013 r. ze względu na niespełnianie norm i warunków lokalowych przewidzianych dla ośrodków opieki nad dziećmi. Sytuacja ta odbijała się również na rodzicach, którzy nie znajdowali odpowiedniej opieki nad swoimi pociechami, co częstokroć utrudniało im powrót na rynek pracy. Jednak w 2018 r. dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich w Kłobucku ponownie działa żłobek.

Tytuł projektu
Kłobuck przyjazny rodzicom

Nazwa beneficjenta
Gmina Kłobuck

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie
Oś priorytetowa: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy
Działanie: 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego
Poddziałanie: 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat

Finanse
Wartość projektu: 527 768,20 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 448 602,97 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

Projekt miał na celu zaradzenie dwóm kwestiom. Pierwszą z nich był brak żłobka na terenie gminy Kłobuck, przez co częstokroć pracujący rodzice mieli problem ze znalezieniem opieki dla swych pociech. Drugą było zwiększenie możliwości wejścia lub powrotu na rynek pracy bezrobotnych osób (kobiet i mężczyzn), które na co dzień sprawują opiekę nad dziećmi do lat 3. Otworzenie żłobka na terenie gminy miało na celu m.in. ułatwienie niepracującym rodzicom odnalezienie się na rynku pracownika, a w dłuższej perspektywie przeciwdziałanie problemowi bezrobocia i dezaktywacji zawodowej w skali lokalnej.

Co udało się zrealizować?

 • wykonano prace adaptacyjne pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku na potrzeby Żłobka Gminnego,
 • zakupiono wyposażenie lokalu niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania,
 • zatrudniono personel żłobka,
 • przyjęto 12 dzieci,
 • zakupiono środki niezbędne do utrzymania czystości w budynku i higieny dzieci.

Kto skorzysta z efektów projektu?

 • 12 dzieci podopiecznych żłobka,
 • osoby podejmujące pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka i/lub wychowujące dzieci w wieku do lat 3,
 • osoby zatrudnione, wychowujące dzieci w wieku do lat 3,
 • osoby, które są poza rynkiem pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3.

Jakie są główne korzyści projektu?

Utworzenie placówki opieki nad dziećmi do lat 3 oraz umożliwienie rodzicom godzenia życia prywatnego z zawodowym poprzez możliwość pobytu dziecka w żłobku.

Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś