Przejdź do treści głównej

Województwo śląskie zajmuje 2 miejsce w kraju pod względem zachorowalności na nowotwory złośliwe jelita grubego ze wskaźnikiem o niemal 10% wyższym niż wynosi średnia krajowa. Jednocześnie poziom umieralności chorych na nowotwory dolnego odcinka przewodu pokarmowego również jest w regionie wyższy od przeciętnego o około 10%. Taka sytuacja wynika głównie z niskiego poziomu wykrywalności choroby we wczesnym jej stadium, co bezpośrednio przekłada się na mniej efektywne leczenie. Poprawy sytuacji należy więc upatrywać w zwiększaniu dostępności do badań diagnostycznych (kolonoskopia) oraz poprawie świadomości mieszkańców na temat profilaktyki realizacji tych działań podjęło się miasto Katowice przy wsparciu z Funduszy Europejskich.

Tytuł projektu
Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego

Nazwa beneficjenta
Miasto Katowice w partnerstwie z Ośrodkiem Diagnostyki i Leczenia Chorób kobiecych oraz Schorzeń Sutka TOMMED – Bula Tomasz

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie
Oś priorytetowa: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy
Działanie: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy
Poddziałanie: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs

Finanse
Wartość projektu: 288 792,64 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 254 137,52 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

Celem projektu było zwiększenie wczesnej wykrywalności nowotworu raka jelita grubego, a w konsekwencji również obniżenie umieralności na nowotwory złośliwe. Istotnym elementem realizacji projektu było podnoszenie świadomości w zakresie profilaktyki raka jelita grubego.

Co udało się zrealizować?

I edycja programu, realizowana pomiędzy lipcem 2017 a czerwcem 2018 r., skierowana była do 300 mieszkańców Katowic w wieku aktywności zawodowej oraz osób pracujących i uczących się w tym mieście. Wykonano wówczas 300 badań kolonoskopowych ze znieczuleniem dla 187 kobiet i 113 mężczyzn oraz przeprowadzono 42 grupowe spotkania informacyjno-edukacyjne i indywidualne konsultacje promujące postawy prozdrowotne pod kątem profilaktyki raka jelita grubego.

Kto skorzysta z efektów projektu?

Z pierwszej edycji programu skorzystało 390 osób zamieszkujących, pracujących i uczących się w Katowicach.

Jakie są główne korzyści projektu?

Wykonanie badań kolonoskopowych ze znieczuleniem oraz podniesienie świadomości w zakresie profilaktyki raka jelita grubego wśród uczestników projektu.


Plakat programu
Plakat programu

Materiał filmowy


Linki zewnętrzne
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś