Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Głównym celem projektu było zwiększenie konkurencyjności firmy SW Armatura poprzez wdrożenie wyników przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych w postaci inwestycji, zmierzającej do wprowadzenia nieznanej i niestosowanej dotychczas innowacji. W wyniku realizacji projektu na rynek została wprowadzona innowacja procesowa oznaczająca wprowadzenie w przedsiębiorstwie nowej metody produkcji, zgłoszonej do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Wynalazek opiera się o nieznany i niestosowany dotychczas sposób wytwarzania armatury przesyłowej w postaci kolan, trójników, kołnierzy stalowych i zwężek do medium gazowego. Jest to całkowicie innowacyjny w skali światowej sposób wytwarzania armatury wykorzystujący hartowanie wraz z odpuszczeniem.

Tytuł projektu
Innowacyjny sposób wytwarzania armatury do medium gazowego

Nazwa beneficjenta
SW Armatura Sp. z o.o.

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie
Oś priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP
Działanie: 3.2. Innowacje w MŚP
Poddziałanie: brak

Finanse
Wartość projektu: 3 164 790,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 731 850,00 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

W toku prac związanych z rozwojem oferowanego na rynku przez firmę asortymentu zdiagnozowano segment popytu, którego zaspokojenie wiązało się z problemami zarówno po stronie klientów, jak i dostawców. Dostępność elementów rurociągowych do sieci przesyłowych medium gazowego o wymaganych (wyższych niż standardowe) cechach fizyko-chemicznych była mocno ograniczona, a realizacja zamówień w związku z długim procesem produkcji oraz sposobem jej planowania w skali całej Europy była mocno utrudniona i obarczona wysokim ryzykiem jeśli chodzi o terminowość. SW-Armatura sp. z o.o. przeprowadziła projekt badawczo-rozwojowy we współpracy z jednostkami badawczymi i zewnętrznym laboratorium, wynikiem którego było opracowanie alternatywnego procesu produkcji takich elementów z wykorzystaniem odpowiednio zaprogramowanej obróbki cieplnej. Umożliwiło to skrócenie całego procesu produkcji oraz umożliwienie produkcji mniejszych serii czy nawet pojedynczych elementów. Dzięki temu znacznie skrócił się potencjalny czas oczekiwania klientów na dostawę towarów.

Co udało się zrealizować?

W trakcie trwania realizacji projektu wdrożone zostały wszystkie zakładane elementy. Dokonano niezbędnych zakupów, instalacji i modyfikacji organizacji produkcji. Wdrożona została innowacja procesowa, produktowa i organizacyjna. Dokonano zmiany zarządzania produkcją, obsługi klientów, kontroli oraz obiegu dokumentów wewnętrznych w firmie, a w związku z tym zrealizowano szkolenia dla pracowników. Finalnie wprowadzono nowy proces produkcji a w ofercie i sprzedaży pojawiły się produkty wytwarzane z wykorzystaniem innowacji.

Kto skorzysta z efektów projektu?

Realizacja projektu SW-Armatura Sp. z o.o. odbywała się w tle zatwierdzania i realizacji międzynarodowych planów rozwoju sieci przesyłowej gazu w krajach Europy środkowo-wschodniej. Pomogła rozwinąć ofertę naszej firmy oraz sprawnie realizować przez szereg firm wykonawczych inwestycje dla Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-System S.A., Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. czy innych kluczowych podmiotów również poza granicami Polski.

Jakie są główne korzyści projektu?

Firma SW-Armatura może zaoferować na konkurencyjnych warunkach produkty nietypowe i wysokospecjalistyczne (o podwyższonych własnościach). Spółka rozwinęła swoje kompetencje w zakresie wytwarzania elementów, dopasowywania ich do poszczególnych wymagań klientów (np. dodatkowa obróbka mechaniczna specjalistycznych detali), badań jakościowych (w tym laboratoryjnych) czy wykorzystywaniu nowoczesnych narzędzi w zarządzaniu. Niewątpliwą korzyścią dla Klientów jest zminimalizowanie ryzyk związanych z koniecznością synchronizacji harmonogramów dostaw elementów stalowych o podwyższonych wymaganiach z dostawami pozostałych komponentów rurociągów. Dzięki temu firmy wykonawcze mogą planować realizację montażu na placu budowy zgodnie z harmonogramem całej inwestycji bez konieczności wykonywania np. spawania elementów w terenie w odroczonych etapach (co wiązało by się z dodatkową logistyką urządzeń i sprzętu oraz odroczeniem w czasie wykonania niezbędnych przy takich pracach badań laboratoryjnych).

Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś