Przejdź do treści głównej

Informacja na temat bazy danych osobowych uczestników oraz bazy personelu projektów realizowanych w ramach RPO WSL na lata 2014-2020


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2015-12-11 13:52

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego informuje, iż ze względu na brak modułu w Lokalnym Systemie Informatycznym (LSI) dotyczącego bazy danych uczestników projektu, zostało przyjęte poniższe rozwiązanie.

Beneficjent do momentu uruchomienia modułu bazy uczestników projektu wraz z wnioskiem o płatność przedkłada informację w zakresie kluczowych danych, tj. liczba uczestników projektu oraz oświadczenie, iż osoby uzyskujące wsparcie w ramach projektu są zgodne ze wskazaną we wniosku o dofinansowanie grupą docelową. Ze względu na zakres niniejszych informacji, nie będzie tworzony wzór oświadczenia. Równocześnie, w momencie uruchomienia ww. modułu w LSI, Beneficjent wraz z kolejnym wnioskiem o płatność (nie później jednak niż w końcowym wniosku o płatność) dokonuje kumulatywnego uzupełnienia danych w zakresie uczestników projektu. W sytuacji, gdy realizacja projektu zakończy się przed uruchomieniem modułu bazy uczestników projektu w LSI, Beneficjent przedkłada końcowy wniosek o płatność w terminie zgodnym z zapisami umowy o dofinansowanie wraz z informacją w zakresie kluczowych danych dotyczących uczestników projektu, o której mowa powyżej. Taki wniosek będzie podlegał weryfikacji, niemniej jednak jego zatwierdzenie uwarunkowane będzie od wprowadzenia danych dotyczących uczestników projektu do bazy w LSI.

Powyższe, proponowane rozstrzygnięcie zapewni jednokrotne wprowadzanie danych w zakresie uczestników projektu.

Beneficjent jest zobowiązany do wprowadzania do systemu informatycznego LSI danych w zakresie angażowania personelu projektu zgodnie z Wytycznymi, chyba że z przyczyn awarii lub unieruchomienia systemu nie jest to możliwe. W takim przypadku Beneficjent zobowiązuje się do niezwłocznego uzupełnienia danych w LSI po ustaniu awarii lub uruchomieniu systemu.

AKTUALIZACJA INFORMACJI Z DNIA 20.01.2016

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś