Przejdź do treści głównej

Aktualizacja informacji dotyczącej baz danych osobowych uczestników oraz bazy personelu projektów realizowanych w ramach RPO WSL 2014-2020


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2016-01-20 10:48

W nawiązaniu do informacji z dnia 11.12.2015 (informacja), Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego informuje, iż oświadczenie w zakresie kluczowych danych dotyczących uczestników projektu, tj. liczby uczestników projektu oraz oświadczenie, iż osoby uzyskujące wsparcie w ramach projektu są zgodne ze wskazaną we wniosku o dofinansowanie grupą docelową, będzie wykazywane we wniosku o płatność, w części dotyczącej postępu rzeczowego, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS składanego poza systemem LSI

Instrukcji wypełniania wniosku o płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS składanego poza systemem LSI.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś