Przejdź do treści głównej

Harmonogram składania wniosków o płatność na III kwartał 2017 r. - dotyczy Beneficjentów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


2017-06-01 11:42

Informujemy, że od 05 czerwca do 20 czerwca 2017 r. będzie trwał kolejny okres wypełniania i przesyłania do Instytucji Zarządzającej  harmonogramów składania wniosków o płatność przez Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na III kwartał 2017 r.

Harmonogramy należy sporządzać w oparciu o rzetelną analizę prognozowanych płatności, uwzględniającą opóźnienia w realizacji projektów.

Harmonogramy należy złożyć w formie elektronicznej za pomocą systemu LSI 2014. Obowiązek przesłania dokumentu dotyczy wszystkich Beneficjentów, od momentu wybrania do dofinansowania do momentu złożenia wniosku o płatność końcową.

Po upływie wskazanego terminu moduł umożliwiający złożenie harmonogramów zostanie zablokowany.
Wszelkich odpowiedzi na pytania w zakresie wypełniania harmonogramów składania wniosków o płatność udzielają pracownicy Referatu realizacji płatności w Wydziale Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod nr telefonu: (32) 77-40-330, (32) 77-40-331 oraz (32) 77-40-329.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś