Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

W co zainwestujemy Fundusze Europejskie? Konsultacje Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027


2021-01-20 12:43

Konsultacje społeczne

19 stycznia odbyły się konsultacje społeczne ws. projektu Umowy Partnerstwa dla województwa śląskiego. Podczas spotkania z udziałem:

  • Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) Tadeusza Kościńskiego,
  • Sekretarz Stanu Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak,
  • oraz Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego,

strona rządowa zaprezentowała szczegółowy podział środków europejskich, które przypadną Polsce na lata 2021-2027, a strona regionalna przedstawiła wstępny plan rozwoju województwa w najbliższych latach.

Konsultacje były transmitowane na żywo na kanale YouTube Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, gdzie wciąż można obejrzeć nagranie ze spotkania. Podczas konsultacji uczestnicy oraz oglądający w serwisie YouTube mieli możliwość zadawania pytań, na które odpowiedzi udzielali Sekretarz Małgorzata Jarosińska-Jedynak oraz Marszałek Jakub Chełstowski.

Czekamy na Twój głos

Dla wszystkich osób, które nie mogły wziąć udziału w konsultacjach, a chcą zabrać głos w sprawie, MFiPR przygotowało specjalny formularz na Portalu Funduszy Europejskich. Uwagi do projektu Umowy Partnerstwa poprzez udostępniony formularz można zgłaszać od 18 stycznia do 22 lutego 2021 r. Natomiast projekt Umowy Partnerstwa jest dostępny w załączniku u dołu strony. Zachęcamy do przesyłania swoich opinii.

Umowa Partnerstwa

Na lata 2021-2027 Polska otrzyma z budżetu Unii Europejskiej łącznie ok. 770 mld zł. Z czego ok.:

  • 57 mld euro w ramach nowego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności,
  • 72,2 mld euro na realizację polityki spójności w nowym okresie programowania (EFRR i EFS+),
  • 4,4 mld euro w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST).

Aktualnie powstają projekty dokumentów, w których zostaną zapisane cele, na które będą przeznaczane środki z Funduszy Europejskich w najbliższych 7 latach. Najważniejszym z tych dokumentów jest Umowa Partnerstwa (UP), której projektu dotyczyły konsultacje społeczne.

Umowa Partnerstwa będzie miała kluczowy wpływ na sposób i jakość wydatkowania środków unijnych, określając dokładne cele, w które Polska będzie inwestować w najbliższych latach. Projekt umowy przygotowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Podział środków

Cele polityki spójności

Unia Europejska ustaliła najważniejsze cele polityki spójności, do których kraje członkowskie muszą dostosować szczegółowe cele swoich programów operacyjnych. W projekcie Umowy Partnerstwa MFiPR dokonało podziału środków przysługujących Polsce pomiędzy wskazane przez UE cele (podział środków na poziomie krajowym):

1. Bardziej Inteligentna Europa (EFRR) – 11 784 mln euro na:
zwiększenie produktywności gospodarki (badania i innowacje, wzmacnianie potencjału przedsiębiorstw i cyfryzacja),
2.
Bardziej Zielona Europa (EFRR) – 20 536 mln euro na:
obniżenie emisyjności i adaptację do zmian klimatu (wsparcie OZE, efektywności energetycznej, ochrony środowiska i zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej),
3.
Lepiej Połączona Europa (EFRR) – 17 558 mln euro na:
transformację cyfrową i niskoemisyjny system transportu (infrastruktura sieci TEN-T, cyfryzacja i integracja transportu, rozwój sieci szerokopasmowych),
4.
Bardziej Społeczna Europa (EFS+) – 14 768 mln euro na:
budowę gospodarki opartej na wiedzy o silnym wymiarze społecznym (rozwój przedsiębiorczości, rynku pracy, edukacji, systemu ochrony zdrowia, kultury i turystyki)
,
5.
Europa Bliżej Obywateli (EFRR) – 4 749 mln euro na:
wzmacnianie współpracy na poziomie lokalnym i regionalnym ukierunkowanej na rozwiązywanie problemów społeczno-gospodarczych,
6.
Sprawiedliwa Transformacja (FST) – 4 234 mln euro na:
łagodzenie społecznych, gospodarczych i społecznych skutków transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu.

Podział alokacji na cele polityki spójnościWykres: Podział alokacji na cele polityki spójności.

Programy Operacyjne

Podobnie jak w latach 2014-2020 również w nowej, rozpoczynającej się perspektywie około 60% funduszy z polityki spójności trafi do programów realizowanych na poziomie krajowym. Pozostałe 40% otrzymają programy regionalne, zarządzane przez marszałków województw.

Podział środków na programyWykres: Podział środków na programy operacyjne.

Programy Regionalne

Fundusze na programy regionalne podzielono według algorytmu opartego na obiektywnych kryteriach, między innymi na liczbie ludności i PKB na mieszkańca regionu. Dodatkowo sześć województw (śląskie, łódzkie, małopolskie, lubelskie, dolnośląskie i wielkopolskie) będzie mogło skorzystać ze środków w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, które zostaną skierowane na łagodzenie skutków transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu.

Największym beneficjentem środków europejskich spośród wszystkich regionów Polski ponownie będzie województwo śląskie. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego będziemy mieli do wykorzystania 2 mld 365 mln euro, a w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji kolejne 2 mld 66 mln euro, co łącznie przełoży się na ponad 4 mld 430 mln euro.

Podział funduszy między regionyWykres: Podział funduszy między regiony.

Zapraszamy również do zapoznania się z prezentacją Urzędu Marszałkowskiego na temat głównych celów europejskiego wsparcia w regionie w kolejnej perspektywie unijnego finansowania (załącznik poniżej). Prezentacja została przygotowana przed upublicznieniem przez MFiPR projektu Umowy Partnerstwa i z tego względu zalecamy przeglądanie prezentacji wraz z komentarzem, który również publikujemy w załączniku poniżej.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś