Przejdź do treści głównej

Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2017


2017-04-21 10:31

Grafika w kolorze niebieskim informujaca o Europejskich Nagrodach Promocji Przedsiębiorczości - data 22-24 listopada 2017, Tallin, Finlandia

Komisja Europejska ogłosiła tegoroczną edycję konkursu "Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości".

Cel konkursu
Celem Konkursu jest wyróżnienie najlepszych promotorów przedsiębiorczości w Europie, przedstawienie najlepszych praktyk w dziedzinie przedsiębiorczości, zwiększenie społecznej świadomości roli przedsiębiorców, a także inspirowanie potencjalnych przedsiębiorców.

Dla kogo
Konkurs adresowany jest do władz lokalnych, regionalnych i krajowych, do miast, regionów, wspólnot, organizacji biznesowych, instytucji realizujących programy edukacyjne, jak również do jednostek samorządu terytorialnego, które wspólnie z przedsiębiorcami realizują projekty w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Zasady konkursu
Zgłoszenia będą oceniane według następujących kryteriów:
• Oryginalność i wykonalność: Dlaczego projekt odniósł sukces? Jakie są jego aspekty innowacyjne?
Wpływ na lokalną gospodarkę: Należy przedstawić dane liczbowe potwierdzające powodzenie projektu.
Poprawa stosunków pomiędzy lokalnymi partnerami społecznymi: Czy z realizacji tej inicjatywy skorzystała więcej niż jedna zainteresowana strona? Dlaczego strony były zaangażowane i w jakim stopniu uczestniczyły w inicjatywie?
Możliwość przeniesienia: Czy takie podejście można zastosować w regionie i w innych miejscach w Europie?

Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:
•    Promowanie ducha przedsiębiorczości
•    Inwestowanie w umiejętności przedsiębiorcze
•    Rozwój środowiska biznesowego
•    Wspieranie umiędzynarodowiania działalności
•    Przedsiębiorczość odpowiedzialna i wspierająca włączenie społeczne

Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach: krajowym i europejskim.
W etapie krajowym powołana w Ministerstwie Rozwoju Komisja z dwóch różnych kategorii wybierze dwa najlepsze projekty. Zostaną one zgłoszone do etapu europejskiego, w którym to jury przyzna nagrodę oraz po dwa wyróżnienia w każdej kategorii. Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród nastąpi na uroczystej gali w Tallinie w listopadzie 2017 roku.

Zgłoszenia
Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną za pomocą formularza zgłoszeniowego (zarówno w formacie pdf, jak i tekstowym - doc./docx.) na adres: konkurspromocja@slaskie.pl w nieprzekraczalnym terminie do 23 maja 2017 r.

Informacje
Szczegółowe informacje o Konkursie „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości” znajdą Państwo na stronie Komisji Europejskiej.

Więcej informacji na temat etapu krajowego można uzyskać od krajowego przedstawiciela: pani Aliny Plecińskiej, mail: alina.plecinska@mr.gov.pl  tel.: 22 273 85 03
adres: Ministerstwo Rozwoju, Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.

Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości możesz śledzić na:
oficjalnej stronie wydarzenia: Promoting Enterprise News

Twitter

Facebook

YouTube

Flickr

Scribd

Instagram

Możesz także zapisać się na newsletter wydarzenia.

Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2016

Poniżej przedstawiamy relację filmową z poprzedniej edycji nagród, która odbyła się w Bratysławie:

Zwycięzcy poprzedniej edycji:

•    Promowanie ducha przedsiębiorczości - Lyon Ville de l’Entrepreneuriat (Francja)
•    Inwestowanie w umiejętności przedsiębiorcze - Enterprise Educators Academe (Liverpool, Wielka Brytania)
•    Rozwój środowiska biznesowego - PME Leader (Portugalia)
•    Wspieranie umiędzynarodowiania działalności – Human Security Finland (Finlandia)
•    Wspieranie rozwoju rynków wtórnych i poprawy efektywności gospodarowania zasobami - Lime Trees & Honey Bees for Sustainable Development of the Danube Microregion (Serbia)
•    Przedsiębiorczość odpowiedzialna i wspierająca włączenie społeczne - Rotterdam Business Case (Holandia)

Nagroda główna jury - Entrepreneurial West Hisingen (Szwecja).

Podsumowanie Europejskiej Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2016 (wersja angielska, pdf):

 Zdjęcie przedstawiające dwie osoby, które wspinają sie na szczyt góry. Okładka kompendium na temat Europejskiej Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2016i

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś