Przejdź do treści głównej

„Europejki i Europejczycy rozmawiają” – debata o funduszach europejskich


2018-10-04 13:19

Debata oksfordzka

Zapraszamy do udziału w debacie oksfordzkiej na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego i wpływu funduszy europejskich na otaczającą nas rzeczywistość.

Debata odbędzie się 26 października w zabytkowej Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46. Dyskusja rozpocznie się o godzinie 10:00.

W debatach będą uczestniczyć 4 czteroosobowe zespoły uczniów szkół średnich, pod nadzorem merytorycznym nauczycieli. Dzięki formule debat oksfordzkich uczestnicy będą mogli rozwinąć zdolności przydatne w dalszym życiu zawodowym – takie jak praca w zespole, umiejętność prezentacji i celnej argumentacji.

Jak zgłosić się do debaty?

Aby wziąć udział w debacie, należy stworzyć swój zespół i wysłać wypełniony FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do 12 października 2018 roku na adres: agnieszka.cieplik@slaskie.pl.

Przy wyborze uczestników zdecyduje kolejność zgłoszeń. Każda ze szkół uczestniczących w konkursie zobowiązana jest do udziału wraz z publicznością – grupą minimum 20 uczniów. Udział w debacie jest bezpłatny

Poprzez rejestrację uczestnik wyraża zgodę na:

 • wzięcie udziału w debacie na warunkach określonych w Regulaminie;
 • przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia debaty na warunkach określonych w § 6 Regulaminu (Informacja o przetwarzaniu danych osobowych);
 • opublikowanie przez Organizatora na łamach stron internetowych, portali społecznościowych oraz w informacjach medialnych wizerunku uczestnika oraz, w uzasadnionym przypadku, imienia i nazwiska uczestnika.

Zasady debaty

O projekcie:

Debata oksfordzka jest prowadzona w uporządkowanym formacie, w którym dwie strony zwane propozycją i opozycją debatują nad daną tezą. Tezami debat zawsze są twierdzenia, które dają możliwie równą szansę obu stronom na ich obalenie bądź potwierdzenie.

Debata oksfordzka ma uczyć cierpliwości i pewności siebie oraz pielęgnować tradycję wzajemnego słuchania i logicznego podważania argumentów swoich oponentów. Debata doskonali sztukę przemawiania publicznego, tworzenia interesującej argumentacji, prowadzenia skutecznej polemiki i przede wszystkim – jest świetną intelektualną rozrywką dla uczniów.

Przebieg debaty:

 1. Konkurs będzie się odbywał na zasadzie turnieju debat. Cztery drużyny metodą losowania zostaną dobrane w pary, w których będą rywalizować w debacie eliminacyjnej (półfinały). Tezy debat dla każdego etapu zostaną rozlosowane niezwłocznie po ogłoszeniu listy szkół, spośród podanej wcześniej puli. Po zakończeniu dwóch rozgrywek drużyny, które osiągnęły dwa najwyższe wyniki awansują do debaty finałowej.

 2. Każdy półfinał rozpocznie się od wylosowania tematu debaty dla każdej pary. Prowadzący (przedstawiciel Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców) wylosuje również role dla każdej z drużyn – atakujących i obrońców tezy. Taki format wymaga od uczestników większych nakładów sił – muszą być oni gotowi argumentować zarówno za, jak i przeciw dyskutowanej tezie. Dostrzeżenie dwóch stron zagadnienia – gotowość do dyskutowania zarówno za, jak i przeciw tezie wymaga od uczestników jednej szczególnie ważnej umiejętności – spojrzenia na problem z dwóch stron. W ten sposób młodzież uczy się patrzeć na problemy wieloaspektowo. Następnie obie drużyny otrzymają krótki czas na przygotowanie tematu, argumentów i podzielenie się na role. Po tym czasie Marszałek zarządzi rozpoczęcie debaty.

 3. W trakcie swoich przemówień drużyny starają się przekonać publiczność i eksperta do swoich racji. Najpierw przemawia pierwszy mówca lub mówczyni propozycji, potem pierwszy mówca lub mówczyni opozycji, a następnie na zmianę kolejni członkowie i członkinie każdej z drużyn według zasady:

  1 Mówca: Tłumaczy tezę i określa linię argumentacyjną drużyny,
  2 Mówca: Podaje argumenty,
  3 Mówca: Kontruje argumenty drużyny przeciwnej,
  4 Mówca: Podsumowuje debatę i wykazuje czemu drużyna miała rację.

  Każda z czterech przemawiających osób po każdej stronie ma 5 minut na swoją mowę. Podczas przemówienia członkowie/członkinie przeciwnej drużyny mogą zadawać pytania osobie przemawiającej, ale muszą one dotyczyć bezpośrednio kwestii, o których ona mówi (nie można w pytaniach prezentować własnych argumentów). Zadanie pytania odbywa się przez podniesienie ręki. Pytanie nie może trwać dłużej niż 15 sekund. Na czas pytania prowadzący zatrzymuje stoper, więc czas zadawania pytania nie wlicza się do limitu czasu na mowę. Mówca lub mówczyni nie musi przyjmować wszystkich zadawanych pytań, ale w dobrym tonie jest przyjęcie przynajmniej jednego.

 4. Zwycięzcę każdej debaty wybierze jury w głosowaniu.

 5. Zwycięzcy dwóch debat półfinałowych spotkają się w debacie finałowej. Będzie ona miała podobny przebieg, co poprzednie. Zwycięzcy debaty finałowej zostaną zwycięzcami projektu.

Tematy:

Tematy zostaną wybrane na 10 dni przed rozpoczęciem, o czym każda drużyna zostanie poinformowana. Dwa tematy do pierwszej części i jeden na finał, zostaną wyselekcjonowane z poniższej puli:

 1. Polska więcej straciła niż zyskała na obecności w Unii.
 2. W naszym regionie wyraźnie widoczne są skutki członkostwa w Unii Europejskiej.
 3. Pieniądze z UE są skutecznym narzędziem walki z ubóstwem i bezrobociem.
 4. Samorząd jako jednostka mająca świadomość problemów regionu.
 5. Unia Europejska nie otwiera rynku pracy dla młodych.
 6. Unia Europejska ułatwia kształcenie młodzieży.
 7. Unia Europejska zagraża różnorodności kulturowej Europy.

Patronat

Honorowy patronat nad konkursem objęli:

 • europoseł Jan Olbrycht
 • Komisja Europejska
 • Krakowskie Stowarzyszenie Mówców.

Linki zewnętrzne
Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś