Przejdź do treści głównej

Projekt poprzez instalację elektrowni fotowoltaicznych umożliwia uzyskanie oszczędności z tytułu zakupu i dostawy energii elektrycznej z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju i poszanowaniem dziedzictwa przyrodniczego. W wyniku realizacji projektu zostanie wygenerowana energia pozyskana z OZE w drodze wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej w celu pokrycia potrzeb utrzymania obiektów będących własnością spółki.

Tytuł projektu
Energia ze źródeł odnawialnych dla ETS

Nazwa beneficjenta
Eco Team Service Sp. z o.o. z siedzibą w Łodygowicach

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie
Oś priorytetowa: 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 4.1. Odnawialne źródła energii
Poddziałanie: 4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT

Finanse
Wartość projektu: 1 641 455,42 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 043 705,58 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?
Spółka Eco Team Service Sp. z o.o. będąca spółka komunalną ze 100% udziałem Gminy Łodygowice świadczy zadania z zakresu zaspokajania potrzeb publicznych, tj.: uzdatnianie i dostawa wody, utrzymanie budynków komunalnych, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, bieżące utrzymanie dróg gminnych.  Realizując swoje zadania spółka dąży do oferowania jak najniższych cen dla mieszkańców. Jednym z podstawowych dóbr, jakie dostarcza, jest woda. Ponad 20% kosztów dostarczenia wody stanowi energia elektryczna  zasilająca pompy, oświetlenie obiektów i stacje uzdatniania wody (w ciągu roku urządzenia wodociągowe zużywają jej ponad 160.000 kWh). Wykorzystanie dostawy energii ze źródeł odnawialnych miało pozwolić na ustabilizowanie w okresie długofalowym kosztów  1 m3 wody oraz uniezależnienie się od cen zewnętrznych dostawców energii. Chodziło przede wszystkim o zaoszczędzenie na kosztach energii elektrycznej.

Co udało się zrealizować?

W wyniku realizacji projektu wykonano:

  • 9 mikroinstalacji fotowoltaicznych służących do zasilania w energię elektryczną budynków będących własnością Spółki (pompownie wody, stacje uzdatniania wody, Ośrodki Zdrowia, Centrum Integracyjne Sołtysówka);
  • 10 lamp solarno-wiatrowych (cmentarze komunalne, pompownia Bartoszowiec).

Kto skorzysta z efektów projektu?
Z efektów projektu korzysta przede wszystkim spółka oraz jej klienci, a więc mieszkańcy całej gminy Łodygowice, która liczy ponad 14 tys. mieszkańców.  Obniżenie kosztów energii elektrycznej ponoszonych przez Spółkę, to gwarancja stabilnych cen wody pitnej dla mieszkańców.

Jakie są główne korzyści projektu?

  • zmniejszenie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej ze źródeł zewnętrznych;
  • poprawa stanu środowiska poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza powstających przy produkcji energii z konwencjonalnych źródeł;
  • rozwój spółki i gminy Łodygowice z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, poszanowaniem dziedzictwa przyrodniczego poprzez wdrożenie oszczędności w systemie energetycznym gminy;
  • promocja odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców gminy.
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.


Linki zewnętrzne
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś