Przejdź do treści głównej

Efektywność energetyczna w Zespole Szkół nr 1 w Łodygowicach


Podobnie jak w wiele innych gmin województwa śląskiego Łodygowice borykają się z problemem nadmiernego zużycia energii do celów grzewczych w budynkach użyteczności publicznej i co za tym idzie – również z wysokim poziomem emisji gazów cieplarnianych. Z tego względu gmina podjęła się realizacji projektu, którego celem jest zmniejszenie emisji gazów i poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych. Ze wsparciem z Funduszy Europejskich przeprowadzono termomodernizację budynku Zespołu Szkół nr 1.

Tytuł projektu
Termomodernizacja budynku ZS nr 1 w Łodygowicach

Nazwa beneficjenta
Gmina Łodygowice

Oś priorytetowa / Działanie / Poddziałanie
Oś priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej
Poddziałanie: 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT

Finanse
Wartość projektu: 327 012,22 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 225 984,05 zł

Dlaczego podjęto się realizacji projektu?

Zespół Szkół nr 1 w Łodygowicach przystąpił do projektu w celu zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych budynku szkoły poprzez ograniczenie zużycia energii i paliw na cele grzewcze. Nie bez znaczenia był również fakt, że elewacja szkoły wymagała odświeżenia, a przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych było doskonałą okazją do zmiany kolorystyki budynku. Termomodernizacja przyczyniła się również do pozyskania oszczędności w budżecie szkoły.

Co udało się zrealizować?

W ramach projektu wykonano następujące prace renowacyjne:

 • docieplenie dachu nad przewiązką i magazynami,
 • ocieplenie ścian elewacji szkoły płytami styropianowym,
 • malowanie istniejącego tynku akrylowego oraz wykonanie nowego tynku mozaikowego na części nieocieplanej,
 • wymiana parapetów zewnętrznych, rynien i rur spustowych,
 • wymiana drzwi zewnętrznych stalowych oraz instalacji odgromowej,
 • malowanie podbitki dachowej.

Kto skorzysta z efektów projektu?

Bezpośrednio użytkownicy budynku, a więc uczniowie i pracownicy szkoły (ok. 550 osób).

Pośrednio mieszkańcy całej gminy, którzy ponoszą mniejsze koszty ogrzewania budynku.

Jakie są główne korzyści projektu?

 • zmniejszenie kosztów utrzymania obiektów użyteczności publicznej,
 • podniesienie jakości pracy i korzystania z infrastruktury szkolnej przez uczniów,
 • zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza,
 • poprawa wizerunku gminy oraz budynków przeznaczonych na realizację zadań publicznych gminy.

Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś